Page 6 - VTI - Krant -april
P. 6

#2                     V TI KRANT                           CAMPUS VTI WAREGEM
        APRIL - 2023                                                      PAGINA 6
                  CAMPUS VTI WAREGEM - DROMEN DENKEN DOEN - LEERLINGENRAAD                       SAMENWERKING HOWEST EN MEISJES VTI WAREGEM


                                         SAMENWERKING TUSSEN VTI


                                              MEISJES EN HOWEST

                                         Een bijzondere samenwerking tussen de   ok de studenten van Howest
                                         meisjes van campus VTI en tweedejaars  zijn tevreden over het verloop
                                         studenten Interior Design van Howest heeft Ovan  de   samenwerking.
                                         geleid tot een aantal unieke concepten voor
                                         een nieuwe multifunctionele meisjesruimte. “Het was geweldig om samen te werken
                                                           met de meisjes van VTI en om nieuwe
                                            e studenten hebben met veel  ideeën te bedenken voor deze ruimte.
                                            enthousiasme gewerkt aan het
                                         Dcreëren    van nieuwe  ideeën We hopen dat onze ideeën bijdragen aan
                                         voor de inrichting van de ruimte.   het creëren van een leuke en aantrekkelijke
                                                           ruimte”, aldus één van de Howest-studenten.
                                         Er zijn verschillende concepten bedacht die
                                         passen bij de wensen van de VTI-meisjes  e  nieuwe  multifunctionele
                                         en die de ruimte aantrekkelijker maken.  meisjesruimte  zal   naar
                                                           Dverwachting binnenkort worden
                                            e meisjes van VTI zijn erg enthousiast  geopend en zal worden gebruikt voor
                                            over de samenwerking en de  verschillende activiteiten en evenementen.
                                         Dnieuwe ideeën die zijn bedacht.
                                                           Dankzij de creatieve ideeën van de Howest-
                                         “We  vinden het geweldig dat de studenten en de betrokkenheid van de
                                         studenten van Howest zo betrokken zijn  VTI-meisjes wordt het een unieke en
                                         bij ons project en dat ze zulke mooie   inspirerende ruimte waar iedereen van
                                         ideeën    hebben    bedacht.  kan genieten.

                                         We kunnen niet wachten om te zien  Bron (Tekst + Afbeelding) :
                                         hoe de nieuwe ruimte eruit komt te
                                         zien”, aldus één van de VTI-meisjes.  Bron (Tekst herwerkt en aangepast) : Jens
                                                           De Smet

                                   VTI BAND                DEBUUT TIJDENS OPENSCHOOLDAG OP 13 MEI     VTI-band maakt  debuut  tijdens De band, bestaande uit getalenteerde  “De studenten hebben echt laten zien dat  Het belooft een fantastisch optreden
     openschooldag op 13 mei.      studenten van de school, zal een repertoire  ze veel talent hebben en hard hebben  te worden dat je niet wilt missen!
                       ten gehore brengen waarin verschillende  gewerkt om zichzelf te verbeteren.
        p 13 mei zal de VTI-band voor  muziekstijlen aan bod komen.                    Bron  (Tekst) : https://www.facebook.
        het eerst optreden tijdens de                  We  zijn erg trots op ze”, aldus com/VTIWaregemOfficial/?locale=nl_BE
     O openschooldag   van het VTI.    e VTI-band is het resultaat een van   de   muziekleraren.
                          van   een   samenwerking                   Bron   (Tekst  herwerkt   en
                       Dtussen    de muziekleraren en    e openschooldag van het VTI  aangepast) : Jens De Smet (4TWEE)
                       de leerlingen van het VTI Waregem.   is een  jaarlijks terugkerend
                                         Devenement    waarbij de school Bron (Afbeelding) : https://www.facebook.
                       De  afgelopen maanden hebben de haar deuren opent voor geïnteresseerde  com/VTIWaregemOfficial/?locale=nl_BE
                       leerlingen hard gewerkt om hun ouders  en toekomstige studenten.
                       muzikale vaardigheden te verbeteren
                       en een repertoire samen te stellen  Naast de VTI-band zijn er op de
                       dat  past bij de  openschooldag.  openschooldag    verschillende
                                         activiteiten en presentaties te bezoeken.
                          e muziekleraren zijn erg enthousiast
                          over de prestaties van de VTI-   e VTI-band nodigt iedereen uit
                       Dband en kijken uit naar het       om op 13 mei langs te komen en te
                       debuutoptreden tijdens de openschooldag. Dgenieten van hun muzikale talenten.
                           RTC - STEM (UPDATE)

    Update van het RTC-STEM         VTI                                     De elektrische aansluitingen
    project ‘Hernieuwbare          “De installatie begint vorm te                        zullen in de laatste fase
                                                               gebeuren.”
    energie opslaan’ van Campus       krijgen:

                        Het zonnepaneel    is                          Bron (Tekst) : https://www.facebook.com/
                                                               VTIWaregem
                        geplaatst, de zoutboiler voor                        Official/?locale=nl_BE
                        de thermische warmteopslag is
                        aangesloten.                                 Bron (Tekst aangepast) : Jens De Smet
                                                               (4TWEE)

                        Nu nog verder werken om het       sanitaire toestellen plaatsen.    Bron (Afbeelding) : https://
                        CV-gedeelte af te werken en de                        www.facebook.com/
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11