Page 3 - VTI - Krant -april
P. 3

#2                     V TI KRANT                           CAMPUS VTI WAREGEM
        APRIL - 2023                                                      PAGINA 3
                  CAMPUS VTI WAREGEM - DROMEN DENKEN DOEN - LEERLINGENRAAD

                           INDUSTRIE 4.0


                  INDUSTRIE 4.0 IS ALOMTEGENWOORDIG ...

    Zo nemen collaboratieve robots (cobots)                     Bron   (Artikel  HLN)   :   https://www.hln.be/waregem/900-
    vandaag de dag al heel wat taken over in het                  leer lingen-pr oev en- v an-t echniek - op -t echnoboost~a0e395ff/
    productieproces

        aar dan maakt mensen nu én
        in de toekomst helemaal niet
    M overbodig … integendeel!

    Wat  betekent het om  zij aan
    zij te werken met  een  cobot?

                        Welke taken kan hij van jou overnemen om
                        zo nog efficiënter te kunnen werken?

                        En wat is dan precies jouw plaats in het
                        productieproces, zij aan zij met een cobot?

                        De  leerlingen van 6IW mochten
                        tijdens  een  VDAB   workshop
                        samenwerken  met  deze  cobots.


           BEDRIJFSBEZOEK SMETS HOUT                3DE JAAR HOUT - DONDERDAG 20 APRIL 2023     Op  donderdag 20  april heeft                   gebruikt worden in het productieproces.
     het 3de  jaar hout een bezoek
     gebracht aan het houtbedrijf Smets.                   Kenzi zegt dat het bezoek hen heeft geholpen
                                         om beter te begrijpen hoe iedereen
    K   enzi, één van de leerlingen, deelt                binnen de afdelingen goed samenwerkt
                                                  houtproducten
                                                         te
                                           hoogwaardige
        zijn ervaringen en zegt dat ze een
                                         om
        uitgebreide rondleiding hebben
     gekregen door het bedrijf.                       produceren.
                                            et bezoek aan Smets was niet alleen
                                            educatief, maar ook inspirerend.
                                        H

                                         De leerlingen werden aangemoedigd
                         mets heeft een lange geschiedenis  om na te denken over hun
                         in de houtindustrie en heeft zich  toekomstige carrière en welke rol ze
                      S ontwikkeld tot één van de meest  kunnen spelen in de houtindustrie.
                       geavanceerde bedrijven in de regio.

                       Het bedrijf heeft de afgelopen jaren sterk
                       geïnvesteerd in nieuwe technologieën en
                       innovatieve processen om de efficiëntie en
                       productiviteit te verhogen.


       ijdens het  bezoek hebben
       de  leerlingen de afdelingen
     T trappen,   deuren  en  daken                   Het bezoek was dan ook een onvergetelijke
     gezien en iedereen was erg onder                    ervaring voor alle leerlingen.
     de indruk van wat ze te zien kregen.                                  houtindustrie en heeft hen geïnspireerd om
                                            et bezoek aan Smets was  hun passie voor hout verder te ontwikkelen.
     Het was een unieke kans voor de leerlingen                  dus  een  groot  succes.
     om te zien hoe een houtbedrijf werkt en                H                   edereen heeft zijn favoriete afdeling
     welke processen er plaatsvinden om tot                                    goed kunnen bestuderen. Dat wordt
     een eindproduct te komen.                        Het bedrijf heeft de leerlingen een kijkje I bevestigd door Baptiste Pinnoo
                                         gegeven in de fascinerende wereld van de   (3Ha) en Jasper De Storme (3Hb).                                                           Bron (Tekst) : Leerling die mee
                                                           was op de activiteit - Kenzi Franco

                                                           Bron   (Tekst  herwerkt  en
                                                           aangepast) : Jens De Smet (4TWEE)
                         e leerlingen waren erg onder
                         de indruk van de geavanceerde                   Bron (Afbeeldingen) : https://www.
                      Dmachines    en  apparatuur die                   facebook.com/SmetsHout/
   1   2   3   4   5   6   7   8