Page 5 - VTI - Krant -april
P. 5

#2                     V TI KRANT                           CAMPUS VTI WAREGEM
        APRIL - 2023                                                      PAGINA 5
                  CAMPUS VTI WAREGEM - DROMEN DENKEN DOEN - LEERLINGENRAAD                    LEERLINGEN 3TWEN - LES THEORETISCHE MECHANICA - FYSICA


                DE WET VAN ARCHIMEDES

     Leerlingen 3TWEN passen wet van Archimedes toe                        e leerlingen van 3TWEN hebben op een
     tijdens les mechanica                                     creatieve en praktische manier laten
                                                 Dzien   hoe de  wet van Archimedes kan
       eerlingen van de derde graad techniek-                     worden  toegepast op  verschillende situaties.
       wetenschappen (3TWEN) hebben tijdens
     L de les mechanica de theorie van de wet                         Met   dank   aan   C.   Demeulemeester
     van Archimedes toegepast op de praktijk.                      voor    dit   fantastische   initiatief.

     De wet van Archimedes stelt dat een lichaam                       Bron  (Tekst) : https://www.google.com/url?sa=t&r
     dat geheel of gedeeltelijk in een vloeistof is                   ct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uac
     ondergedompeld, een opwaartse kracht ondervindt                     t=8&ved=2ahUKEwj71ZiKysr-AhW9hv0HHdgCA_
     die gelijk is aan het gewicht van de verplaatste vloeistof.               gQFnoECCEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.
                                                 com%2FVTIWaregemOfficial%2F%3Flocale%3Dnl_
                                                 BE&usg=A O vVa w24KzxiW VAR w yS5H xJlM iQ T

                                                 Bron (Herwerkt en aangepast) : Jens de Smet (4TWEE)


                           De resultaten waren indrukwekkend en bewezen dat
                           de wet van Archimedes inderdaad van toepassing is
                           op de warme luchtballon.

                             Het is fantastisch om te zien hoe onze
                             leerlingen op deze manier leren en
                           “begrijpen  hoe  de  wetenschap werkt.

                           Door deze experimenten uit te voeren, krijgen ze
                           een beter begrip van de wet van Archimedes en
                           hoe deze kan worden toegepast op verschillende
                           situaties”, aldus één van de docenten.

        ijdens de les maakten de leerlingen     e wet van Archimedes is een belangrijke
        gebruik van deze wet om te onderzoeken   wet in de natuurkunde en wordt vaak
     T waarom een warme luchtballon stijgt.  Dtoegepast     in verschillende gebieden,
                           zoals de scheepsbouw, de vliegtuigindustrie
     Ze hebben verschillende experimenten uitgevoerd  en zelfs bij het ontwerp van duikuitrustingen.
     waarbij ze de temperatuur van de lucht in de ballon                   Bron (Leekracht op de foto’s) : C; Demeulemeester
     hebben verhoogd en gemeten hoe hoog deze steeg.  Het is een fundamentele wet die ons begrip van de
                           fysica en de wereld om ons heen heeft verrijkt.  Bron (Leerlingen op de foto’s) : Leerlingen uit de klas
                                                 3TWEN

          SOLDEER          De leraren zijn erg blij met de creativiteit  Ze hebben hun creatieve talenten laten zien en laten zien dat ze een goed begrip hebben
                                         van elektronische apparatuur “, aldus één van de leerkrachten.
                       en het vakmanschap van de leerlingen.
          WERKJES           “Het is fantastisch om te zien hoe onze  De leerlingen zijn ook trots op hun werk en kunnen niet wachten

           2BEMB          leerlingen met zoveel enthousiasme aan   om het aan hun medestudenten en familie te laten zien.

                       de slag gaan tijdens de les elektriciteit.
                                         “Ik vind het geweldig om te werken aan deze projecten. “
      Leerlingen van klas 2BEMb tonen creatief
      talent tijdens les elektriciteit                    De school moedigt haar leerlingen aan om creatief te zijn en hun talenten te ontwikkelen.

      Het is duidelijk dat de leerlingen van klas              De soldeerwerkjes van klas 2BEMb zijn daar het perfecte voorbeeld van.
      2BEMb op het gebied van creativiteit
      niet onderdoen voor hun klasgenoten.                  Het is een geweldige prestatie van deze jonge studenten en we zijn benieuwd naar wat ze
                                         in de toekomst nog meer zullen creëren.
      Tijdens de les elektriciteit hebben zij hun
      soldeerwerkjes laten zien en deze mogen                Bron (Tekst) : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&
      er zeker zijn.                             cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVxsDC3cr-AhXDxgIHHVBmB-sQFnoECBgQAQ&ur
                                         l=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FVTIWaregemOfficial%2F%3Flocale%3Dnl_
      De  leerlingen hebben met veel                   BE&usg=AOvVaw24KzxiWVARwyS5HxJlMiQT
      enthousiasme gewerkt aan hun projecten
      en hebben verschillende elektronische                 Bron (Tekst herwerkt en bijgewerkt) : Jens De Smet
      apparaten en systemen leren ontdekken.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10