Sint-Paulusschool

Sintpaulus school - Campus VTI

 

SINTPAULUSSCHOOL

Met de secundaire scholen van Sint-Paulus staan we garant voor kwaliteitsvol en sterk onderwijs. Resultaten in het hoger onderwijs en ervaringen op de arbeidsmarkt bewijzen dat. Deze troeven zetten we verder in... met de spirit van Sint-Paulus!

Intense samenwerking


Na 20 jaar gaan we met alle scholen van de scholengemeenschap Sint-Paulus in Waregem, Anzegem en Avelgem nog nauwer samenwerken vanuit één visie en één naam. Voortaan zijn we de Sint-Paulusschool met zes verschillende campussen.

We spelen daarmee in op de onderwijsvernieuwing in het secundair onderwijs die op 1 september 2019 ingaat, met een oriënterende eerste graad en, vanaf de tweede graad, acht nieuwe studiedomeinen waaruit de leerlingen een studierichting kiezen.

Het studieaanbod wordt meer complementair en we behouden de sterktes van elke campus.

 

Warm hart


Logo sintpaulus

School lopen in de Sint-Paulusschool voelt aan als thuiskomen dankzij het familiale karakter van elk van onze zes campussen. Leerlingen voelen zich goed bij ons omdat persoonlijk contact, wederzijds respect en luisterbereidheid centraal staan.

School maken doen we samen vanuit een open communicatie op maat van iedere leerling, ook als die om bijzondere zorg vraagt. Pas als iedereen zich thuis voelt op elke campus en iedereen zichzelf kan zijn, kunnen al onze leerlingen hun eigen talenten maximaal ontplooien en wordt een school meer dan alleen maar een plaats waar les gegeven wordt.

 

 

Frisse kijk


Een frisse kijk op de wereld begint vanuit een krachtige leef- en leeromgeving waar frisse en creatieve ideeën de leerlingen uitnodigen om de eigen grenzen te verleggen.

Elke campus van de Sint-Paulusschool daagt op zijn manier leerlingen uit voor de toekomst met onderzoekend leren en een leerlingbetrokken en vernieuwend leerproces. Daarom zijn bij ons CLIL, STEM en co-teaching geen loze begrippen. Dat bieden we aan in een innovatieve infrastructuur waarin er plaats is voor nieuwe technologische ontwikkelingen.

 

Open geest


We leren onze leerlingen over de schoolmuren heen te kijken om zo te groeien naar zelfstandigheid.

Dat gebeurt onder andere via internationale contacten, uitwisselingen en netwerken met bedrijven en externe partners. We stimuleren zelfredzaamheid door een open en creatieve geest voor andere culturen en nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen te triggeren.