Afwezigheden

Internaat campus VTI

 

Melden en wettigen van afwezigheden

Afwezigheid door ziekte


Aanwezig zijn op school is een cruciale factor in het leerproces van leerlingen. Daarom vinden we het belangrijk dat afwezigheden op de correcte manier gemeld en gewettigd worden.

Op het stappenplan kan u nagaan wat u te doen staat als uw zoon/dochter afwezig is.

inetrnaat campus vti

 

Onderstaand kan u een sjabloon afdrukken om als ouder de afwezigheid van uw zoon/dochter te wettigen.

Attest afwezigheid door ziekte

 

Bijzondere toelating van afwezigheid


Wanneer uw zoon/dochter afwezig zal zijn omwille van een doktersconsultatie, afspraak bij tandarts/orthodontist, … verwittigt u hiervan de opvoeder. Hij/zij zal de bijzondere toelating registreren.

Onderstaand kan u een sjabloon afdrukken om de opvoeder te verwittigen.

Attest bijzondere toelating