Page 8 - VTI Brochure 2018-2019
P. 8

EERSTE GRAAD


                                                                                          tweede leerjaar

                                                                                   basis voor een technische opleiding
                                                                                                           Meisjes en
                                                                                                         techniek? Jazeker.
                                                                                                       Programmeren, ontwerpen
                                                                                                           en uitvoeren!
                                                                                                        Onze meisjes-leerlingen
                                                                                                      steken nogal dikwijls eens hun
                                                                                                        mannelijke klasgenoten
                                                                                                           de loef af.
    In het tweede leerjaar van de A-stroom zijn de studierichtingen                            Na het eerste leerjaar van de B-stroom staan                      Girlpower!
    al min of meer afgebakend.                                               er twee mogelijkheden open.

    Na het eerste leerjaar A volgt het tweede leerjaar met keuze uit 3 opties.                       Als de schoolse achterstand is weggewerkt kan je
                                                                opnieuw starten in het eerste leerjaar van de A-stroom.
       - Industriële Wetenschappen
        (in de nieuwe onderwijsmatrix opgenomen in Stem-Wetenschappen)                         Je kan ook overgaan naar het tweede leerjaar van de
       - Mechanica-Elektriciteit                                            B-stroom.
        (in de nieuwe onderwijsmatrix opgenomen in Stem-Technieken)
       - Bouw- en houttechnieken
        (in de nieuwe onderwijsmatrix opgenomen in Stem-Technieken)

                                                                Dit leerjaar vormt
                                                                de voorbereiding
                    de
                                        de
     Lessentabel         2 leerjaar van de A-stroom       2 leerjaar van de B-stroom           op de arbeidsmarkt-
                   Industriële   Mechanica-Elektriciteit     Metaal-Elektriciteit
                  wetenschappen  Bouw- en houttechnieken       Hout-Metaal              gerichte studierichtingen.
     basisvorming          27          25              18                 De algemene vakken zijn
     TV en praktijk         7          9               16                 voor alle klassen dezelfde.
     studie-en leerbegeleiding    1          1               1                 Voor de technische vakken biedt de school
     klasuur             1          1               1                 twee pakketten aan:
     TOTAAL             36          36              36
                                 Voor detail, zie www.vtiwaregem.eu/praktischeinfo/studiekeuze    - Elektriciteit-Metaal (16 uren)
                                                                   - Hout-Metaal (16 uren)
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13