Page 6 - VTI Brochure 2018-2019
P. 6

EERSTE GRAAD


                          eerste leerjaar

                      kennis maken met de verschillende


                      studiemogelijkheden

    In het eerste leerjaar A                                                    Hoe verloopt

    zijn er 32 uren les per week van 50 minuten elk. De meeste vakken kennen jullie. Nieuw is dat je voor elk vak          een schooldag voor een eerstejaar ?
    een andere leerkracht krijgt. De algemene vakken nemen een belangrijke plaats in. Ze vormen de basisopleiding,
    aangevuld met enkele lesuren technische activiteiten.
    Ga je voor ‘Industriële Wetenschappen’ (IW), dan krijg je 2 extra uren wiskunde, maar meteen ook 2 uur minder
    ‘praktijk’.
                       Lessentabel eerste jaar          1A         1B
                       LEERJAAR           1A (6u Wis)IW 1A (4u Wis)
    In het eerste leerjaar B       godsdienst             2       2      2                   8.25u      iedereen op school

                       aardrijkskunde           2       2                                 de
    kies je voor een meer praktische                                                     9.15u      2 lesuur
    opleiding.              natuurwetenschappen         2       2      2                   10.05 - 10.20u  morgenpauze
                                                                                  de
    In de uren basisvorming worden dan  geschiedenis            1       1                         10.20u     3 lesuur
    ook heel wat lesuren technologische  maatschappelijk vorming       6       4      3                   11.10u     studie- en leerbegeleiding*
                                                      4
                       wiskunde
    opvoeding voorzien.                                                            11.40u     middagmaal**
                       exploratie v/d ICT         1       1                         12.00u-13.10u  middagpauze met een waaier aan vrij te
                       Frans                4       4      2
                       Nederlands             5       5      4                           kiezen activiteiten
                                                                                  de
                       lichamelijke opvoeding       2       2      2                   13.10u     5 lesuur
                                                                                  de
                       muzikale opvoeding         1       1      1                   14.00u     6 lesuur
                       plastische opvoeding        2       2      3                   14.50u – 15.05u  namiddagpauze
                                                                                  de
                       techniek              2       2      6                   15.05u     7 lesuur
                       technische activiteiten                                       15.55u     8 ste lesuur
                       (praktijk hout, textiel, elektriciteit,  2    4      3                   16.45u     einde van de lessen
                       mechanica)
                       studie- en leerbegeleiding     3       3      3                   * op maandag, dinsdag en donderdag; op vrijdag les tot 12 uur
                                                                         ** voor de leerlingen die thuis eten, begeleiding tot 12 uur
                       klasuurtje             1       1      1
                       TOTAAL               36       36     36                   Avondstudie van 17 tot 18 uur op vrijwillige basis.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11