Page 21 - VTI Brochure 2018-2019
P. 21

ZORGEN is een werkwoord

                                                                          Uw bezorgdheid is onze zorg.

                                                                          Jarenlange ervaring in


                                                                          leerlingenbegeleiding.


           De vele
       zorginitiatieven in onze
      school vormen een stevige
       basis voor een perfecte
     samenwerking tussen leerling,
      leerkrachten, opvoeders,
        directie en ouders.                                                                  Basiszorg voor alle leerlingen             Verhoogde zorg

                                                                  Onze zorg- en overlegteams garanderen         De zorg- en leercoördinator sturen extra
                                                                  een continue zorg.                   zorgteams aan. Die bieden ‘zorg op
                                                                     • Zorgteam A-stroom               maat’.
                                                                     • Zorgteam 1B                     • Zorgteam dyslexie

                                                                     • Zorgteam 2B                     • Zorgteam leer- en ontwikkelings-
                                                                     • Zorgteam leren                    stoornissen
                                                                     • Zorgteam attitudevorming              • Zorgteam leerbegeleiding
                                                                      (klasboekwerking)                  • Zorgteam verslavingspreventie
                                                                     • Wekelijks leerlingenoverleg             • Zorgteam time-out
                                                                     • Wekelijks opvoedersoverleg             • Weerbaarheidstraining
                                                                                                • HERGO (herstelgesprekken)

                                                                  Onze zorg steekt leerlingen aan om zelf           • Proactieve en restauratieve
                                                                  initiatief te nemen en zorgzaam om              klascirkels
                                                                  te gaan met elkaar, het milieu en de
                                                                  wereld.

                                                                     • Leerlingenraad
                                                                     • Werkgroep SOVA                 Ons uniek evaluatiesysteem spitst zich
                                                                      (sociale vaardigheden)
                                                                     • Werkgroep gezondheidsbeleid          toe op het leerproces dat geënt is op de
                                                                     • Werkgroep wereldburgers            principes van het HANDELINGSGERICHT

                                                                     • Werkgroep Bodyworks              WERKEN.
   16   17   18   19   20   21   22