Page 16 - VTI Brochure 2018-2019
P. 16

ZEVENDE


                       specialisatiejaren

                       Se-n-Se: secundair na secundair

        Deze opleidingen
       zijn puur technische
     opleidingen zonder algemene
     vakken. Omdat de lessentabel
      daardoor maar 28 uur bevat,                                                                                    Als specialist
      zijn dit opleidingen van 4                                                                                      naar de
        dagen per week.
       De leerlingen zijn vrij                                                                                    arbeidsmarkt.
          op vrijdag.


    In het VTI van Waregem kan je binnen Se-n-Se kiezen voor…                                          Leerlingen die kozen voor een Arbeidsmarktgerichte opleiding kunnen, zich na hun 6e
                                                                          jaar, nog verder specialiseren. Ze worden vertrouwd gemaakt met de meest geavanceerde
                                                                          machines, eigen aan de gekozen richting. Er kan gekozen worden uit:
    Computergestuurde mechanische productietechnieken
                                                                                                     Diesel- en LPG-motoren
    In deze opleiding ligt de klemtoon vooral op praktische computergestuurde toepassingen (CNC, draaien, frezen,
    eroderen, plooien, 3D-meten…). Via industriële software wordt ook aangeleerd hoe machines te programmeren.                                            Industrieel onderhoud

    Stuur- en beveiligingstechnieken                                                                                 Industriële elektriciteit

    Deze leerlingen bewegen zich in het domein van schakel- en automatiseringssystemen, vermogenssturingen
    en aandrijfsystemen. Ze bestuderen uiteraard ook diverse beveiligings-, camerabewakings- en domotica-                                              Interieurinrichting
    immoticasystemen.
    Dit Se-n-Se-jaar kan bovendien aanleiding geven tot het behalen van een extra
    certificaat dat de mogelijkheid biedt om als erkend installateur van alarmsystemen en -centrales aan
    de slag te gaan.

    Productie- en procestechnologie (PPT)                                                               Geef je arbeidsmarktgerichte opleiding

    Via dit Se-n-Se-jaar bereiden we jonge mensen voor op het bedienen en aansturen van grote                                     een upgrade en behaal het diploma van
    productielijnen en industriële processen in de hout-, textiel- en voedingssector.                                         secundair onderwijs.
    PPT is sterk praktijkgericht met veel aandacht voor werkplekleren. Deze opleiding die zich richt op                                Belangrijk om weten is dat die leerlingen na dit
    een breed doelpubliek van ook algemeen gevormde mensen en zelfs mensen die nu al aan de slag                                    zevende jaar toegang hebben tot bepaalde Se-n-Se
    zijn, biedt door het grote tekort aan operatoren een grote werkzekerheid.                                             jaren.


              Computergestuurde mechanische  Stuur- en beveiligings- Productie-en                                           Diesel- en  Industrieel Industriële Interieur-
     Lessentabel      productietechnieken     technieken      procestechnologie                                 Lessentabel    LPG-motoren Onderhoud  Elektriciteit inrichting
     technische vakken      24           22            20                                      algemene vakken    12     12     12     12
     praktische vakken      4            6                                                   technische vakken   8      10     12      8
     werkplekleren                                8                                       praktische vakken   16     14     12     16
     TOTAAL           28           28            28                                      TOTAAL         36     36     36     36
                          Voor detail, zie www.vtiwaregem.eu/praktischeinfo/studiekeuze                                    Voor detail, zie www.vtiwaregem.eu/praktischeinfo/studiekeuze
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21