Page 14 - VTI Brochure 2018-2019
P. 14

De OPTIES in


                                                                                                       DOORSTROOM/
                                       onze school                                                           ARBEIDSMARKT
                                                                                                       een combinatie
                                                                                                        van techniek
                                                                                                        en praktijk

                                                                 Autotechnieken
                                                                 In dit programma worden de leerlingen geconfronteerd met zowel de mechanische, elektrische en
                                                                 elektronische component van de hedendaagse personen- en bedrijfswagen. Via moderne analysesystemen
                                                                 worden in de labo- en praktijklessen foutlokalisatie, foutanalyse én het herstel ervan aangebracht.
                                                                 Elektrische installatietechnieken
                                                                 De leerlingen die kiezen voor deze richting worden voorbereid om industriële en tertiaire installaties te monteren, in dienst te stellen en
                                                                 te onderhouden. De studierichting biedt, binnen het brede domein van de toegepaste elektriciteit, een praktisch-technische vorming aan.
                                                                 Tijdens de uren realisaties elektriciteit werken de leerlingen projecten uit die rechtstreeks in relatie staan met de vakken elektriciteit,
                                                                 installatiemethoden en automatisering.
                                                                 Elektronische installatietechnieken
                                                                 Dit is de ideale studierichting voor leerlingen met interesse voor elektronica toegepast in de telecommunicatie, audio- en videotechniek en
                                                                 automatie. De digitale signaalverwerking komt ruimschoots aan bod in het vak informatie- en communicatietechnologie. Door de vakken
                                                                 realisaties elektronica en elektronisch tekenen worden de leerlingen uitgedaagd elektronische schakelingen te simuleren, te tekenen, te
                                                                 realiseren en te testen. Binnen het pakket consumentenelektronica ligt de klemtoon op beeld- en geluidsverwerking; het vak automatie
                                                                 verschaft de leerlingen inzicht in elektrotechnische regelsystemen.
                                           DOORSTROOM                 Houttechnieken


                                            in functie van              Hier komt ‘hout’ in zijn totaliteit aan bod. Planning en organisatie, CAD-ontwerpen, constructietechnieken, materiaalstudie, instellen en
                                                                 bedienen van CNC-machines... het behoort allemaal tot de basisopleiding. Eigentijdse creaties, afgewisseld met het meer klassieke werk,
                                           hoger onderwijs               doen ook in deze richting een beroep op de creativiteit van de leerling.
                                                                 Mechanische technieken
                                                                 In deze studierichting worden in de tweede graad verspanende en niet-verspanende technieken aangeleerd.
                                                                 Dit gebeurt via de conventionele playback- en teach in-methode. In de derde graad worden de leerlingen
     Bouw- en houtkunde                                                   geconfronteerd met computergestuurde technieken, CAD-tekenen, pneumatica, robotica en
     In deze opleiding worden leerlingen geconfronteerd met CAD-ontwerpen en moeten ze bouwprocessen            geïntegreerde productieprocessen.
     leren beheren. Door middel van hun kennis van een informaticapakket dat gekoppeld wordt aan                                                      ARBEIDSMARKT
     topografie, sterkteleer, mechanica en elektriciteit, kunnen deze leerlingen bouwconstructies
     gedetailleerd uitwerken.
     Elektriciteit-Elektronica                                                                                          voor een
     Dit is een theoretisch-technische richting waarin toch aandacht wordt besteed aan de praktische aspecten van de domeinen elektriciteit en                                 volwaardig
     elektronica. Naast de basiskennis van industriële elektriciteit en analoge versterker- en communicatietechniek, verwerven leerlingen specifieke  Auto
     competenties op het gebied van digitale informatie- en communicatietechniek, automatie en vermogenelektronica. De aangeleerde kennis  In deze richting staan het afstellen en onderhoud van motoren én het herstellen van carrosserie centraal. vakmanschap
     wordt projectmatig uitgediept in workshops.
     Elektromechanica                                                    Centrale verwarming en sanitaire installaties
                                                                 In deze opleiding wordt vooral aandacht besteed aan de installatie van sanitaire toestellen in het algemeen en
     Door middel van een brede waaier aan vakken (b.v. mechanica, elektriciteit, analyse machinesystemen, CAD-tekenen, pneumatica, hydraulica...)  verwarmingstoestellen in het bijzonder. De leerlingen die voor deze studierichting kiezen kunnen bovendien een
     en vakgeïntegreerde projecten (b.v. automatiseringsprojecten) bereidt deze studierichting voor op hogere studies met mechanische, elektrische  brandercertificaat, een attest voor opslag en controle van stookolietanks én een attest van G1 en G2 behalen.
     en mechatronische opties.
     Industriële ICT                                                    Elektrische installaties
                                                                 Leerlingen die kiezen voor deze richting, worden gevormd om aan de slag te gaan als installateur van “residentiële” of “industriële”
     Deze studierichting mikt op leerlingen met een theoretisch en uitvoeringsgericht inzicht in de computergestuurde industriële processen.  installaties. Hier worden vaklui gevormd die bekwaam zijn elektriciteit in een industriële en tertiaire nieuwbouw te installeren, een
     Specifieke competenties m.b.t. procescontrole en automatie, interfacetechnieken, industriële computernetwerken, besturingssoftware en  elektrische installatie te herstellen of die te renoveren in een bestaand industrieel gebouw. “Elektrische installaties” is een praktisch gerichte
     programmeertalen vormen er de ruggengraat van. Een goede technische kennis van de begrippen uit de industriële elektriciteit en micro- studierichting waarbij de kennis van automatie centraal staat.
     elektronica is dus noodzakelijk.
     Engineering                                                      Houtbewerking
                                                                 Hier werken leerlingen klassiek of modern meubel- en schrijnwerk uit met behulp van de nieuwste productietechnieken. Via klassikale
     Engineering -of Industriële Wetenschappen- koppelt in het kader van STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) een ruime algemene  oefeningen in de tweede en totaalprojecten in de derde graad wordt de echte houtbewerker gevormd. Dat deze opleiding gebeurt op
     vorming aan een doorgedreven wetenschappelijk-technologische opleiding. Na deze opleiding ‘moet’ de leerling verder studeren. Niet alleen  geïndustrialiseerde machines zorgt voor een belangrijke troef bij de overstap naar de arbeidsmarkt.
     bacheloropleidingen zijn voor hem/haar mogelijk, maar zeker ook industrieel en zelfs burgerlijk ingenieur. Engineering bereidt ook voor op
     bepaalde opties binnen het pedagogisch of paramedisch onderwijs.                            Lassen-constructie
                                                                 In deze richting maken de leerlingen kennis met verschillende lastechnieken en industriële plaatbewerkingstechnieken zoals snijden, ponsen
                                                                 en plooien. Het elektrisch en autogeenlassen wordt gekoppeld aan industriële plaatbewerkingstechnieken. Het geheel wordt tenslotte
                                                                 toegepast op diverse constructies.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19