Page 12 - VTI Brochure 2018-2019
P. 12

DERDE GRAAD


                                                                                  leerjaar 5 en 6

                                                                           met een brede waaier aan studie-

                                                                           richtingen, staan we garant voor

                                                                           een mooie toekomst

                                                                                        Tijdens de
                                                                                     geïntegreerde proef
                                                                                   realiseren de leerlingen een

                                                                                   project waarbij ze uitpakken
                                                                                    met hun opgedane kennis
                                                                                      en vaardigheden.
    ‘Je laatste rit’ in het secundair onderwijs

    In de derde graad word je grondig voorbereid op je toekomst,
    waar die zich ook zal afspelen; onmiddellijk op de arbeidsmarkt
    of eerst in het hoger onderwijs. Bedrijven zijn blij leerlingen van
    VTI Waregem onmiddellijk na hun studies te mogen aanwerven.                                                       Extra onderzoek en opzoekingswerk zal onze doorstromers
    Leerlingen die gekozen hebben voor Engineering - met maar liefst                                                    extra kansen bieden in het hoger onderwijs.
    8 uur wiskunde in de wekelijkse lessentabel - of een andere
    doorstroomrichting, krijgen alle kansen in het hoger onderwijs.
    Onze slaagcijfers bewijzen dit ten volle.

               Lessentabel     DOORSTROOM  DOORSTROOM  DOORSTROOM/  ARBEIDSMARKT
                         engineering IW        ARBEIDSMARKT
               algemene vakken     22      16      14       9
               technische vakken en   14      20      22      27
               praktische vakken
               TOTAAL          36      36      36      36
                             Voor detail, zie www.vtiwaregem.eu/praktischeinfo/studiekeuze
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17