Page 11 - VTI Brochure 2018-2019
P. 11

TWEEDE GRAAD


                             leerjaar 3 en 4

                       een belangrijke stap voor je


                       studiekeuze
                                                                                                          In het VTI
                                                                                                        wordt de toekomst
                                                                                                       ontwikkeld en gemaakt.
                                                                                                     In de nieuwe onderwijsmatrix
                                                                                                      staan onze opleidingen in de
                                                                                                     finaliteit DOORSTROOM naast de

                                                                                                        opleidingen in ASO.
                                                                                                          Een terechte
                                                                                                          waardering!
                     Na de eerste graad kies je je opleidingsdoel, je finaliteit:

                       ARBEIDSMARKT (A).
                       Wil je na je studies de arbeidsmarkt op, dan kies je voor een studierichting
                       in de finaliteit ARBEIDSMARKT.

                       DOORSTROOM (D).
                       Kies je ervoor om verder te studeren in het hoger onderwijs of aan
                       de universiteit? Dan kies je voor een studierichting in de finaliteit
                       DOORSTROOM.
                       DOORSTROOM/ARBEIDSMART (D/A).                           Naargelang je interesse, aanleg en
                       Wil je de theorie combineren met een stevige portie praktijk, dan kan je     vaardigheden kan je kiezen uit:
                       terecht in de gemengde finaliteit DOORSTROOM/ARBEIDSMARKT. Zo kan je       - Engineering (Industriële Wetenschappen) (D),
                       na je studies op onze school ofwel onmiddellijk de arbeidsmarkt op,          Bouw- en Houtkunde (D), Elektriciteit-Elektronica (D),
                       een se-n-se jaar volgen of starten in het hoger onderwijs.              Elektromechanica (D).
                                                                 - Elektrotechnieken (D/A), Houttechnieken (D/A) of
                                 DOORSTROOM       DOORSTROOM/                Mechanische technieken (D/A).
                       Lessentabel     engineering DOORSTROOM ARBEIDSMARKT ARBEIDSMARKT      - Elektrische Installaties (A), Hout (A) of Basismechanica (A).
                       algemene vakken     24     20     17     12
                       technische vakken en                                          Daagt je huidige studie-opleiding je
                       praktische vakken    12     16     19     24
                       TOTAAL         36     36     36     36                     te weinig uit? Is je leermotivatie
                                 Voor detail, zie www.vtiwaregem.eu/praktischeinfo/studiekeuze           zoek? Je wilt een opleiding met
                                                                          een technisch-technologische
                                                                          inslag? Ook als zij-instromer kan
                                                                          je bij ons terecht. Durf de sprong
                                                                          maken!

                                                                            Kies voor jouw talent,
                                                                            jouw passie, JOUW TOEKOMST.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16