Doorstroming

U bent hier

Technieken zijn specifiek technische TSO-opleidingen. Het accent in deze opleidingen ligt op de toegepaste technische vakken. Deze technologie is de basis voor de praktijktoepassingen.

In het VTI van Waregem kan je volgende techniekenrichtingen volgen:

    • Autotechnieken
    • Elektrische installatietechnieken
    • Elektronische installatietechnieken
    • Houttechnieken
    • Mechanische technieken

Inhoud opleiding

Een 7de specialisatiejaar is, zoals het woord zegt, een jaar waarin leerlingen verder gespecialiseerd worden in een specifiek domein binnen hun vakgebied.

Daarom kan je niet toegelaten worden tot om het even welk 7de jaar. Zo kan een leerling uit een 6de jaar houttechnieken niet starten in een 7de jaar stuur & beveiligingstechnieken want dat is een 7de jaar binnen het studiegebied mechanica-elektriciteit. En omgekeerd kan een leerling uit EE evenmin starten in een 7de jaar binnen het studiegebied hout.

Deze specialisatie is voornamelijk beroepsgericht. Daarom richten de meeste scholen zo'n specialisatiejaar in.

Hoge slaagkansen

Bijna 40% van de leerlingen kiest na een 6de jaar technieken voor een 7de jaar. Zowat 85% van hen slaagt. Het 7de jaar ligt dan ook sterk in de lijn van het 6de jaar. Motivatie en het maken van een bewuste keuze voor het 7de jaar zijn zeer bepalend voor de slaagkansen.

Ervaringen van leerlingen

De leerlingen vinden hun vooropleiding zeer goed.

Een degelijke technische vorming in het secundair geeft hen een voorsprong in het hoger onderwijs t.o.v. medestudenten. Vakken zoals wiskunde, chemie en fysica zijn vaak de moeilijkste vakken.

Beroepsuitwegen

Algemeen kunnen we stellen dat leerlingen zeer tevreden zijn over het 7de jaar. Veelal wordt ook de stage aangestipt als zeer verrijkend. De leerlingen geven aan dat hetgeen ze geleerd hebben een goede basis vormt. Uiteraard wordt er op het werk zelf ook nog veel bijgeleerd. Omdat de meeste leerlingen echt op zoek gaan naar een beroepsgerichte opleiding pleiten sommige leerlingen voor meer praktijk of een langere stage in het 7de jaar.

Een aantal leerlingen startte na het 7de jaar nog met een opleiding in het hoger onderwijs. Het 7de jaar is hier niet echt een voorbereiding op. De overstap naar het hoger onderwijs vraagt dan ook heel wat aanpassing.

Werken

29% van de leerlingen uit de technieken kiest ervoor om na het 6de jaar te gaan werken. Vaak ligt een positieve stage-ervaring aan de basis van deze keuze.

In tegenstelling tot IW of de doorstroomrichtingen zijn de technieken steeds gericht op toegepaste technologie.

De leerlingen uit technieken hebben dus zeker een degelijke vooropleiding voor werk als technicus.

Ervaringen van leerlingen

De leerlingen zeggen dat ze tevreden zijn over de basis die ze meekregen.

Op de werkvloer leren ze pas de echte vakkennis opbouwen. Sommige leerlingen geven aan dat ze wat praktijk misten en dat hun vooropleiding toch in de eerste plaats is gericht op hoger onderwijs.

Inhoud opleiding

Er zijn verschillende professionele bacheloropleidingen in de technologie: automatisering, klimatisatie, ICT, elektronica, elektrotechniek, textieltechnologie, bouw, multimedia en communicatietechnologie, industrial managment, ...

Deze opleidingen zijn gericht op de uitoefening van een beroep in een hoogtechnologische omgeving. Daarvoor is nood aan een stevige theoretische basis. Een aantal ondersteunende vakken (wiskunde, wetenschappen en talen) horen hier ook bij.

Slaagcijfers

Eén op vier leerlingen volgt een professionele bachelor binnen de technologie.

Het aantal leerlingen uit technieken dat kiest voor hoger onderwijs stijgt de laatste jaren. 36% van de leerlingen uit de technieken slaagt voor alle 60 studiepunten.

Andere leerlingen slagen voor een gedeelte van de studiepunten. De hervorming in het hoger onderwijs maakt het voor deze groep leerlingen mogelijk om via een persoonlijk traject een bachelordiploma te halen.

Ervaringen van leerlingen

De leerlingen uit de technieken geven aan dat ze voor de algemene vakken iets te weinig voorkennis hadden.

De richting is hier in eerste instantie ook niet voor bedoeld. Toch kiezen steeds meer leerlingen om verder te studeren en hun technische kennis verder uit te diepen in het hoger onderwijs. Heel wat leerlingen volgen bijlessen wiskunde in het VTI om zo goed mogelijk voorbereid te zijn.

Beroepsuitwegen

Bachelors in de technologie hebben een zeer complementair profiel. Het zijn doeners én denkers.

Dit wil zeggen dat ze van aanpakken weten (o.a. via stage-ervaringen) maar in het bedrijf nemen ze vaak ook heel wat verantwoordelijkheid op binnen het productieproces.

Daarnaast komen bachelors terecht in technisch-commerciële functies, onderzoek, overheidsdiensten, onderwijs, enz

Inhoud opleiding

Deze opleidingen zijn allemaal beroepsgericht maar telkens vanuit een zeer degelijke theoretische basis. Bij aanvang van een bacheloropleiding worden theoretische en ondersteunde vakken gegeven. Naar het einde van de opleiding wordt aan de hand van stages, praktijkopdrachten en eindwerken voorbereid op het uitoefenen van een beroep.

Slaagcijfers

Vijf op zestien leerlingen haalden 60 studiepunten. Hoewel niet onmogelijk moeten we toch stellen dat het eerder uitzonderlijk is dat leerlingen slagen in een opleiding in een volledig ander studiegebied

Ervaringen van leerlingen

De overstap naar het hoger onderwijs verloopt voor deze leerling niet moeiteloos. De inhoud van de opleiding is heel verschillend van de vooropleiding in het secundair.

Vaak zijn leerlingen uit technieken wel goed getraind in het oplossen van een technologisch vraagstuk maar minder in het verwerken van (grote) pakken leerstof. Leerlingen die slagen, kiezen vaak heel bewust en zijn dan ook heel erg gemotiveerd.

Beroepsuitwegen

Professionele bachelors zijn specifieke opleidingen die vaak leiden tot een bepaald beroep. Voorbeelden zijn leraar, verpleegkundige, maatschappelijk werker, boekhouder, enz. Door zijn grote kennis van zaken wordt de bachelor ingezet in functies met verantwoordelijkheid.

De bachelor is meestal verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van opdrachten. In veel functies moet worden samengewerkt, soms moet ook leiding gegeven worden.