Schoolstructuur

U bent hier

 

Van abstract technisch denken tot abstract denken en doen.

In ons technisch secundair onderwijs bieden wij zowel theoretisch-technische (Doorstroom) als specifiek-technische richtingen aan (Doorstroom/Arbeidsmarkt).


Schoolstructuur


GERICHT OP DOORSTROOM


GERICHT OP DE ARBEIDSMARKT/DOORSTROOM (VOORHEEN TECHNIEKEN)


GERICHT OP DE ARBEIDSMARKT (VOORHEEN BSO)


Studierichtingen gericht op Doorstroom

De theoretisch-technische opleiding (Doorstroom)

De theoretisch-technische opleiding (Doorstroom) vormt de ideale voorbereiding voor leerlingen die willen doorstromen naar hoger- of universitair onderwijs in een technische omgeving. Het lessenpakket bestaat uit een ruim aanbod algemeen vormende vakken met aandacht voor theoretische en praktische taalvaardigheid; een basisopleiding informatica en een uitgebreide technologische vorming. Zelfstandig en probleem-oplossend werken en denken wordt gestimuleerd.

De specifiek-technische opleiding (Doorstroom/Arbeidsmarkt)

De specifiek-technische opleiding (Doorstroom/Arbeidsmarkt) wil de leerlingen alle kansen bieden op specialisatie of het uitoefenen van een (zelfstandig) beroep in de sectoren hout, elektriciteit en mechanica. Naast de algemeen vormende vakken gaat de aandacht naar technische vakken en praktijk. In al deze studierichtingen wordt belang gehecht aan technisch tekenen en meettechniek. De leerlingen werken met de modernste softwarepakketten om de CNC-machines (Hout, Mechanica) of domoticasystemen (Elektriciteit) aan te sturen. Na het zesde jaar is het mogelijk één of meer specialisatiejaren te volgen. Een heel aantal van deze leerlingen zal verder studeren in het Hoger Onderwijs.

 

Studierichtingen gericht op Arbeidsmarkt

Onze arbeidsmarktgerichte studierichtingen richten zich tot leerlingen met een praktische aanleg. Daarom krijgen ze een beperkt pakket algemene vakken en ligt de klemtoon vooral op de praktische vakken. De leerlingen ontwikkelen hun vaardigheden in Hout, Mechanica of Elektriciteit. Ze leren de materialen kennen en ze leren omgaan met de nieuwste gereedschappen en moderne machines. Informatica is opgenomen in het pakket technische vakken.

Na het zesde jaar is het mogelijk één of meer specialisatiejaren te volgen. Na het zevende specialisatiejaar ontvangt de leerling het diploma van secundair onderwijs. Belangrijk om te weten is dat de leerlingen na het zevende jaar toegang hebben tot bepaalde zevende jaren uit de TSO-technieken (Se-n-Se).

Door in te gaan op de positieve mogelijkheden van de leerlingen uit het beroepsonderwijs wordt voor hen de basis voor een succesrijke loopbaan gelegd.

 

OV4- Type 9

Ben je enthousiast om één van de richtingen te volgen die op onze school worden aangeboden, maar heb je nood aan wat extra ondersteuning om dit mogelijk te maken? Dan hebben wij de oplossing! Leerlingen volgen het gewoon onderwijs met de omkadering en benadering vanuit het buitengewoon onderwijs, namelijk de auti-specifieke ondersteuning. De leerlingen binnen OV4 - type 9 behalen de eindtermen zoals in het gewoon onderwijs, d.w.z eenzelfde attestering en diploma zoals in het gewoon onderwijs.

Meer informatie vind je op de website van het VIBSO of in hun folder