Onze school

U bent hier

 

Het dagelijkse beleid van VTI en VTI2 is in handen van een directieteam dat op zeer regelmatige tijdstippen overleg pleegt. Een aantal keer per schooljaar wordt de directievergadering uitgebreid met de collega’s van VIBSO (het buitengewoon secundair onderwijs) en van het CVO Sint-Paulus (het volwassenenonderwijs).

Door formeel en informeel overleg probeert het team te komen tot consensus om zo, vanuit een gezamenlijk standpunt, het beleid van de school verder uit te tekenen.

Het team van VTI-VTI2 bestaat uit Rik Desmet, Filip Vanhauwaert en Luc Dekiere. Omdat dit team kwaliteit aanziet als een onontbeerlijk element om succesvol te zijn, formuleert ze elk schooljaar ook een aantal directiedoelstellingen.

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn dit:

Motivering en welbevinden leerlingen

Succesvol en op een positieve manier informatie verwerven is zoveel eenvoudiger wanneer iemand gemotiveerd is. Vooral in de 2de graad zijn wij op zoek naar activerende methodes om de leerlingen beter, gemotiveerder en dus actiever bij het leermoment te betrekken. Hiervoor investeren wij tijd en mensen om impulsen te ontwikkelen bij deze leerlingen.

Gelijkstromen en aansturen van de vakgroepwerking voor de algemene vakken

Kwalitatief onderwijs begint bij een sterke inhoudelijke samenhang. Om dit te realiseren in de algemene vakken zetten we in op de stroomlijning van de werking van de verschillende vakgroepen.

Inzetten op digitale geletterdheid

De overstap naar een volledige digitale agenda is gezet. Om de personeelsleden veder wegwijs te maken in “het digitale bos” van Schoolware, Office 365, het digitaal puntenboek, … , voorzien we de nodige opleidingen en handleidingen.

Inzetten op digitale geletterdheid

Het M-decreet werd door de overheid goedgekeurd. De school wil zoeken naar systemen om, daar waar nodig en wenselijk, de integratie te realiseren.

 

In het kader van ons kwaliteitsdenken formuleren wij elk jaar een aantal afgelijnde doelstellingen.

De afdelingen vertalen en verfijnen deze doelstellingen in werk- en aandachtspunten per afdeling. Op deze manier stroomt het kwaliteitsdenken door in onze school.

 

Het directieteam van VTI & VTI2