Update Corona virus (vanaf 29/11)

corona_update

We kunnen er niet omheen: de coronacijfers stijgen snel. Ook op onze campus merken we een duidelijke stijging van het aantal besmettingen en quarantaines.

Om zo lang mogelijk fysiek onderwijs te kunnen organiseren en het aantal hoogrisicocontacten bij leerlingen en personeelsleden te beperken, geldt er vanaf maandag 29 november 2021 een algemene mondmaskerplicht op alle campussen van de Sint-Paulusschool.

Belangrijkste wijziging voor de leerlingen en het personeel is dat het mondmasker ook in de klas gedragen moet worden. Uitzondering op deze maatregel vormen de LO- activiteiten waar het mondmasker kan worden afgezet. We vragen wel aan de leerkrachten LO om zoveel mogelijk activiteiten te organiseren waarbij we contacten vermijden.

Door deze maatregel beperken we aanzienlijk het aantal hoogrisicocontacten waardoor de contacttracing binnen de scholen en voor het CLB hopelijk haalbaar is.

Deze contacten kunnen blijven detecteren is een belangrijke factor in de strijd tegen een verdere verspreiding van het virus.

Nu het coronavirus zo sterk aanwezig is in de maatschappij moeten we allen beseffen dat we dagelijks laagrisicocontacten kunnen hebben. Het doormailen van de brieven rond laagrisicocontacten is een tijdrovend element in de contacttracing terwijl de meerwaarde nihil is. De voorzorgsmaatregelen die in deze brieven worden opgesomd moeten we namelijk allen continu hanteren. Daarom hebben we in overleg met CLB beslist om deze brieven niet langer door te sturen.

Om ook het risico van besmetting tijdens de maaltijden in te beperken schakelen we in de organisatie in de leerlingenrestaurants:

  • Het aantal zitplaatsen in de eetzalen wordt gehalveerd waardoor er meer afstand mogelijk is tussen de leerlingen. Hierdoor zullen de leerlingen in meerdere shifts eten.
  • We vragen aan alle leerlingen om voor het eten de handen te ontsmetten aan de voorziene dispensers.
  • Om leerlingenstromen in de leerlingenrestaurants te vermijden wordt er tijdelijk geen repasse aangeboden.

We roepen evenwel nog eens op om deze globale voorzorgsmaatregelen nauwgezet te blijven volgen:

  • Ontsmet de handen zo vaak als mogelijk.
  • Bewaar afstand.
  • Verlucht de binnenruimtes goed.
  • Wees alert voor mogelijke symptomen die kunnen wijzen op COVID-19.

We danken iedereen om alvast deze afspraken te respecteren. Uiteraard volgen we de komende dagen de beslissingen van de overheid op. Indien nodig zullen we je zo spoedig mogelijk verwittigen van eventueel bijkomende aanpassingen.