We starten gedeeltelijk op - 15 mei

U bent hier

Beste ouder

Beste leerling

Vanaf vrijdag 15 mei wordt de school heropgestart. Deze heropstart zal geleidelijk verlopen en onder strikte voorwaarden . We starten met de eindjaren (6e en 7e jaar) en vanaf 29 mei komen daar de 2e en 4e jaren bij. In het exit-plan van de overheid is (nog) geen sprake van een terugkeer van de 1e, 3e en 5e jaars. Elke groep komt voor maximum 2 dagen naar school. Het wordt dus een combinatie tussen afstandsonderwijs en contactonderwijs (= blended learning) Met deze brief willen we u de principes van waaruit we vertrekken en een stand van zaken meegeven.

Veiligheid boven alles

We zijn bijzonder tevreden dat we langzaam aan uit de lockdown mogen komen. Zeker voor de eindjaren is dit van groot belang. Hoe graag we ook terug naar een normale situatie willen keren, we willen en zullen dat nooit doen ten koste van de veiligheid van ons team en onze leerlingen. In overleg met verschillende raden en de preventieadviseur schatten we aan de hand van een risico-analyse de risico’s in en gaan we na hoe we die kunnen voorkomen of beheersen. Enkele belangrijke elementen zijn:

 • Het hanteren van de socialdistance regel: leerlingen en leerkrachten zullen steeds op voldoende afstand (min. 1,5m) van elkaar werken, de verplaatsingen van en naar de lokalen en de toegang worden gereglementeerd (afstand, volgorde, …).
 •  
 • Hygiënische maatregelen. Zowel bij het toekomen als vertrekken op school, na elk toiletbezoek, voor het eten en voor de start van de namiddaglessen moeten leerlingen en leerkrachten hun handen grondig wassen. Hiervoor worden faciliteiten voorzien.
 •  
 • Persoonlijke bescherming. Leerlingen en leerkrachten dragen altijd een mondmasker op school. Als iedereen op zijn plaats zit kan de leerkracht gebruik maken van een faceshield i.p.v. een mondmasker om duidelijk verstaanbaar te zijn en non-verbale communicatie toe te laten.
 •  
 • Communicatie en instructies. Leerkrachten en leerlingen die zullen opstarten krijgen een instructiefiche. Waar nodig zullen pictogrammen hangen en zones aangeduid worden met afplaklint. We rekenen op de verantwoordelijkheidszin van iedereen en verwachten een stipte naleving van de regels.
 •  
 • Isolatie – preventie. Leerlingen of leerkrachten die zich ziek voelen, mogen niet naar school komen. We vragen om bij twijfel zeker de koorts te meten. Leerlingen of leerkrachten die ziek worden op school moeten onmiddellijk naar huis. Leerlingen die moeten opgehaald worden, blijven in afwachting geïsoleerd van andere personen.
 •  
 • Meer info zal te vinden zijn in het draaiboek en de instructiekaarten. Deze worden volgend week bezorgd aan de leerlingen die mogen opstarten

Pedagogische keuzes

Prioriteit voor de praktijk

In nauwelijks acht weken schakelden we over van contactonderwijs naar 100% afstandsonderwijs. En het loopt over het algemeen zeer goed. Dit is zonder twijfel een wereldprestatie waar leerlingen, ouders, opvoeders en leerkrachten bijzonder trots op mogen zijn. De vele inspanningen lonen. Voor de praktijkvakken lukt afstandsonderwijs natuurlijk niet of maar heel gedeeltelijk. Het spreekt dan ook voor zich dat we hier prioriteit aan geven bij de heropstart. In de BSO-richtingen zal alleen PV/TV aan bod komen bij de herstart. In BVL combineren we dit wel met een contactmoment met de titularis omwille van hun socio-emotioneel welbevinden en hun leerwelbevinden. In TSO wordt het een combinatie van TV/PV en AV-vakken. In de doorstroom en in de lagere jaren is er wat meer AV. In de technieken en hogere jaren meer PV/TV. In de eindjaren voorzien we voldoende ruimte voor de GIP . Bij de keuze voor de algemene vakken kiezen we vooral voor de vakinhouden waarop verder gebouwd wordt in de vervolgopleiding.

Nieuwe uurroosters

De klasgroep mag maximaal bestaan uit 14 leerlingen. Daarom moeten we een aantal klasgroepen opsplitsen. Dit betekent dat ook de lessen voor die opgesplitste groepen twee keer gegeven moeten worden. Om een zeker evenwicht in de lesopdracht en het weekprogramma te behouden, kiezen we er voor om telkens ongeveer de helft van de voorziene lesuren aan te bieden. Bijv. voor een vak van 4 lesuren zullen we 2 uren contactonderwijs aanbieden. Kleine afwijkingen hierop zijn mogelijk. De nieuwe uurroosters worden vandaag bezorgd aan de klassen die zullen opstarten vanaf 15 mei (6e en 7e jaren) De uurroosters voor de 2e en 4e jaren worden de komende dagen opgesteld en gecommuniceerd.

Evaluaties

Voor de afspraken met betrekking tot de evaluatie verwijzen we naar de brief vanuit de Sint-Paulusschool. Samen met de andere campussen stemden we onze aanpak op elkaar af. We communiceren later welke examens er precies zullen plaatsvinden.

We kijken uit naar het terugzien van de 2es, 4es, 6es en 7es. Met de andere leerlingen blijven we digitaal in contact vanuit ons kot.

Directieteam

Campus VTI Waregem