Richtlijnen opschorting lessen

U bent hier

Beste leerling
Beste ouder

Met onderstaande richtlijnen willen we verduidelijken hoe je tijdens de komende weken schoolopdrachten zult krijgen en dient te maken.

 1. Controleer elke dag jouw digitale agenda.

De digitale agenda is de centrale plaats voor opdrachten. We vragen je dan ook om elke dag je digitale agenda te controleren. Voor de vakken waarvoor er een opdracht voorzien is zal er een lesonderwerp ingevuld staan. Voor andere vakken blijft het lesonderwerp leeg. Dezelfde opdracht zal ook vermeld staan bij de taken.

Op deze manier kan je alle opdrachten op één centrale plaats lezen en behoud je als leerling en ouder het overzicht.

 1. Hoe ontvang ik mijn digitale opdracht?

De eigenlijk (digitale) opdrachten kunnen op verschillende manieren worden doorgestuurd: via de tools van Office 365: Teams, Onedrive, Forms... of via het digitale platform van het handboek: Scoodle, Diddit… Soms zal er een link in de agenda staan waarop je kan doorklikken of wordt er verwezen naar een mail of naar Microsoft Teams.
De leerkrachten zullen met je afspreken op welke manier je de opdracht moet indienen en tegen wanneer.

 1. Hoe krijg ik uitleg of een digitale les.

De leerkracht kan op verschillende manieren uitleg of les geven.
We maken een onderscheid tussen instructies in real time en de instructies die je op een zelf gekozen moment kan raadplegen.

 

Instructies in real time: Dit zijn instructies die via chat of videochat gegeven worden met Microsoft Teams. Deze sessies worden altijd gepland volgens het uurrooster. (zie digitale agenda).

Tijdens het lesmoment kan je actief deelnemen aan de (video)chat. Je kan vragen stellen of beantwoorden. Op dat moment volg je dus een virtuele les en maak je verbinding met de klas en de leerkrachten via je smartphone, tablet of laptop. Daarvoor:

 • Surf je naar office 365 via deze link: https://sintpaulus.eu/loginpagina. Je kan ook de app van Microsoft teams installeren op je smartphone of laptop om nog vlotter te werken.
 • Doe dit vooraf om problemen op het moment zelf te vermijden.
 • Kies een rustige plaats in je huis met een goed wifi-bereik of een bekabelde internetaansluiting.

Als het niet mogelijk is om een les live te volgen, bijv. door problemen met het internet, andere gezinsleden de computer nodig hebben of om nog andere redenen, kan je de chat nadien nalezen of de videochat herbekijken. Je kan dan wel niet meer online reageren.

Andere instructies: Daarnaast kan er natuurlijk nog steeds uitleg gegeven worden via een Word-document, Excel, PowerPoint, YouTube… Deze uitleg kan je raadplegen op een moment dat je het beste past.

 1. Help ik krijg er een digitaal punthoofd van!

Wat als er iets niet werkt? Behoud je geduld, misschien is alles nog wat onbekend en moet je nog wat oefenen of eens opnieuw proberen. Een broer, zus, vader of moeder kunnen je misschien helpen en kijk ook eens de handleiding na op https://sintpaulus.eu/handleidingen-voor-leerlingen. Lukt het je nog steeds niet? Stuur dan een mail naar de vakleerkracht van wie je de opdracht kreeg. Hij of zij zal je verder helpen of op zijn of haar beurt hulp vragen aan ons IT-team.

 1. Vaak gestelde vragen
 • Ben ik verplicht om de schoolopdrachten te maken?

Deze uitzonderlijke maatregelen kwamen er ter preventie en om een verdere uitbraak van besmettingen te voorkomen. Het is dus geen extra vakantieperiode.
Om te vermijden dat leerlingen een leerachterstand oplopen worden schoolopdrachten gegeven. We waken er op dat de taakbelasting evenwichtig blijft maar de opdrachten zijn wel verplicht.

 • Mogen er groepsopdracht gegeven worden?

In de laatste richtlijnen van de overheid staat dat fysieke contacten waar mogelijk vermeden moeten worden. Groepswerk waarbij leerlingen bij elkaar thuis afspreken zijn dan ook niet toegestaan. Digitaal samenwerken kan wel.

 • Welke leerstof kan gegeven worden?
  • In de eerste plaats zullen er herhalingsoefeningen gegeven worden.
  • Het is ook mogelijk om opdrachten te krijgen die ook in normale omstandigheden zelfstandig zouden gemaakt worden: bijv. een leesopdracht.
  • Tenslotte kunnen ook opdrachten gegeven worden ter voorbereiding van lesinhouden die na de paasvakantie gegeven worden. Door deze oefeningen ben je beter voorbereid op lessen die nog komen en kan de leerachterstand beperkt worden. Ook dit zou in normale omstandigheden van je gevraagd kunnen worden.
 • Worden er punten gegeven?

Tijdens deze 3 weken worden geen grote opdrachten en proefwerken gegeven. De taken zullen niet meetellen bij de eindebeoordeling van de leerlingen. We maken wel een tussentijds paasrapport op. Dit zal gebeuren op basis van de evaluaties tot en met 13 maart.

We wensen jullie allen in de eerste plaats een goede gezondheid toe. We hopen ook dat jullie aan de hand van deze richtlijnen jullie schoolwerk kunnen blijven doen. We kijken er naar uit om jullie binnenkort terug te mogen zien op school.

Met vriendelijke groeten

Het directieteam