Low impact man Steven Vromman

U bent hier

Low impact man Steven Vromman sprak het corps toe. Collega Ben Zaman, zorgde voor de inleiding. De klimaatverandering laat zich voelen. Het is aan ons om de keuze te maken: change by design of change by disaster. Vanuit het corps overheerste bij de digitale bevraging toch een gevoel van angst voor wat die klimaatverandering kan teweegbrengen. Steven Vromman sprak woorden van hoop. Er mag echter niet meer getalmd worden. Een bewustzijnsverandering is nodig. In als ons handelen moet de milieutoets gemaakt worden: vele kleine beetjes helpen.