Leerkrachtrooster: 3Mb, van 30-08-2021 t/m 05-09-2021 ( afdrukdatum 23-09-2021 )
3MbKlastitularis: Vansteenkiste C.
1e uur2e uur3e uur4e uur5e uur6e uur7e uur8e uur
Maandag
VAERJMEC$SAN B190S
VAERJMEC$SAN B190S
VSTECMEC$VORG B095
DEGHCENG A114.
DRYCSMEC$LAS V121.
VSTECMEC$VORG B090D
VSTECMEC$VORG B090D
VSTECMEC$VORG B090D
Dinsdag
VSTECMEC$VORG B090D
VSTECMEC$VORG B090D
MEULENED A114.
MEULENED A114.
DIERGMEC$CADT V223.
DIERGMEC$CADT V223.
VSTECMEC$TMEC V121.
VSTECMEC$TMEC V121.
Woensdag
DRYCSMEC$LAS B030A
DRYCSMEC$LAS B030A
COUSCMEC$VT D030
COUSCMEC$VT D030
    
Donderdag
MEERTLO
VDCAHGOD C202.
DEGHCMAV A114.
COUSCMEC$MD V121.
DLIECFRA C204
MEULENED C204
KINDJMEC$KW D030
KINDJMEC$KW D030
Vrijdag
LAMBVNAT B101.
VDCAHGOD V008
DSCHBWIS V113
MEERTLO
COUSCMEC$MD B004
COUSCMEC$MD B004
DEGHCMAV A114.
DLIECMAV V005
[Vorige periode]Overzichtspagina[Volgende periode]