Leerkrachtrooster: 3Ma, van 30-08-2021 t/m 05-09-2021 ( afdrukdatum 23-09-2021 )
3MaKlastitularis: Coussens C.
1e uur2e uur3e uur4e uur5e uur6e uur7e uur8e uur
Maandag
DIERGMEC$CADT V223.
DIERGMEC$CADT V223.
COTTVMEC$LAS B030A
COTTVMEC$LAS B030A
DEGHCENG A114.
DEHAJNED A115.
COUSCMEC$MD B004
COUSCMEC$MD B004
Dinsdag
DIERGMEC$TMEC V121.
DIERGMEC$TMEC V121.
VSTECMEC$VORG B095
LAMBVNAT B101.
VDCAHGOD V124.
DRYCSMEC$LAS B032.
NELLWLO
DCAVLWIS C201.
Woensdag
DIERGMEC$VORG B090D
DIERGMEC$VORG B090D
DIERGMEC$VORG B090D
VDCAHGOD A113.
    
Donderdag
NELLWLO
DLIECFRA V008
DIERGMEC$VORG B090D
DIERGMEC$VORG B090D
KINDJMEC$KW D030
KINDJMEC$KW D030
DEGHCMAV A114.
DLIECMAV V241.
Vrijdag
COUSCMEC$VT D030
COUSCMEC$VT D030
VAERJMEC$SAN B190S
VAERJMEC$SAN B190S
DEGHCMAV A114.
DEHAJNED A113.
DEHAJNED A113.
COUSCMEC$MD D030
[Vorige periode]Overzichtspagina[Volgende periode]