Klasrooster: Klasrooster Individueel lesrooster AfdrukKlas, 2BHc
2BHcKlastitularis: Verstraete G.
1e uur2e uur3e uur4e uur5e uur6e uur7e uur8e uur
Maandag
GEVAFTA$PRAH B160A
GEVAFTA$PRAH B160A
BOGATTA$PRAM B004
BOGATTA$PRAM B004
BOGATTA$PRAM B004
NELLWLOJ
LAMBVNAT C201.
NELLWSPORT
Dinsdag
VERGLNED B152
GEVAFTA$PRAH B160A
GEVAFTA$PRAH B160A
GEVAFTA$PRAH B160A
COORHTA$TVH V242.
CRAEJWIS V220.
DEROSMAV V219.
BOGATTA$TVM V225.
Woensdag
NELLWLOJ
VERGLKLT B154
VUTTAGOD V219.
VGLAEFRA V219.
    
Donderdag
BOGATTA$PRAM B004
BOGATTA$PRAM B004
BOGATTA$TVM V121.
VUTTAGOD C202.
VERGLNED C205
DEROSMAV C205
COORHTA$TVH A161.
DELBRPLO B257
Vrijdag
LAMBVNAT B103
CRAEJWIS V119
VANVHMUO B156
VGLAEFRA B151
VERGLNED C204
CRAEJWIS C204
GEVAFTA$PRAH B160A
GEVAFTA$PRAH B160A
[Vorige periode]Overzichtspagina[Volgende periode]