Leerkrachtrooster: 5BL, van 30-08-2021 t/m 05-09-2021 ( afdrukdatum 23-09-2021 )
5BL  (+5BCV)Klastitularis: Vandeputte M.
1e uur2e uur3e uur4e uur5e uur6e uur7e uur8e uur
Maandag
WILLKPRLC$MEC B001M
 
5BL 
WILLKPRLC$MEC B001M
 
5BL 
VDPUMPRLC$CONS B030E
VDPUMPRLC$CONS B030T
VDPUMPRLC$CONS B022
 
5BL 
VDPUMPRLC$CONS B030E
VDPUMPRLC$CONS B030T
VDPUMPRLC$CONS B022
 
5BL 
DPRAKLO 
 
5BL5BCVlo
VUTTAGOD A112.
 
5BL5BCVgod 
DRYCSPRLC$CONS B030T
 
5BL 
DRYCSPRLC$CONS B030T
 
5BL 
Dinsdag
DRYCSPRLC$CONS B030E
DRYCSPRLC$CONS B030T
 
5BL 
DRYCSPRLC$CONS B030E
DRYCSPRLC$CONS B030T
 
5BL 
VDPUMTRLC$TTK V241.
 
5BL 
VDPUMTRLC$TTK V241.
 
5BL 
TURPBMAV A113.
 
5BL5BCVmav 
TURPBNED A113.
 
5BL5BCVned 
NOLLLENG A113.
 
5BL5BCVeng 
VUTTAGOD A113.
 
5BL5BCVgod 
Woensdag
DPRAKLO 
 
5BL5BCVlo
VDPUMTRLC$TEC B032.
 
5BL 
VDPUMTRLC$TTK V241.
 
5BL 
VDPUMTRLC$TTK V241.
 
5BL 
    
Donderdag
HUYSBTRLC$TEC B117.
 
5BL 
FOURVTRLC$TMEC V120.
 
5BL 
COTTVTRLC$TEC B032.
 
5BL 
COTTVTRLC$TEC B032.
 
5BL 
HUYSBPRLC$MONT B004
 
5BL 
HUYSBPRLC$MONT B004
 
5BL 
HUYSBPRLC$MONT B004
 
5BL 
HUYSBPRLC$MONT B004
 
5BL 
Vrijdag
VDPUMPRLC$CONS B030T
VDPUMPRLC$CONS B022
 
5BL 
VDPUMPRLC$CONS B030T
VDPUMPRLC$CONS B022
 
5BL 
VDPUMPRLC$CONS B030T
VDPUMPRLC$CONS B022
 
5BL 
VDPUMPRLC$CONS B030T
VDPUMPRLC$CONS B022
 
5BL 
TURPBNED A115.
 
5BL5BCVned 
TURPBMAV A115.
 
5BL5BCVmav 
DRYCSPRLC$CONS B022
DRYCSPRLC$CONS B030T
 
5BL 
DRYCSPRLC$CONS B022
DRYCSPRLC$CONS B030T
 
5BL 
[Vorige periode]Overzichtspagina[Volgende periode]