Leerkrachtrooster: 5BA, van 27-08-2001 t/m 02-09-2001 ( afdrukdatum 20-03-2021 )
5BAKlastitularis: Verbrugghe L.
1e uur2e uur3e uur4e uur5e uur6e uur7e uur8e uur
Maandag
VRBRLPREA$MOTG B077
VRBRL B078
 
5BA 
VRBRLPREA$MOTG B077
VRBRL B078
 
5BA 
MASSJTREA$TEC B078
MASSJTREA$TEC B078
VRBRLPREA$MOTG B077
 
5BA 
VRBRLPREA$MOTG B077
 
5BA 
VRBRLPREA$CP B070
 
5BA 
VRBRLPREA$CP B070
 
5BA 
Dinsdag
VUTTAGOD B151
MASSJTREA$TEC B078
VRBRLPREA$MECG B077
 
5BA 
VRBRLPREA$MECG B077
 
5BA 
VRBRLTREA$TEC B185
 
5BA 
VRBRLTREA$TEC B185
 
5BA 
DVALIPREA$ELEG B085
 
5BA 
DVALIPREA$ELEG B085
 
5BA 
Woensdag
DVALITREA$TEC V241.
DVALITREA$ALDS V241.
 
5BA 
VRBRLPREA$MECG B077
 
5BA 
VRBRLPREA$MECG B077
 
5BA 
    
Donderdag
VRBRLPREA$MECG B077
 
5BA 
VRBRLPREA$MECG B077
 
5BA 
VRBRLPREA$MOTG B077
VRBRLPREA$MOTG B077
SUSTMENG V172.
DEROSLO
TURPBNED A113.
TURPBNED A113.
Vrijdag
DEHAJMAV C205
VUTTAGOD C205
MASSJTREA$TTK V241.
 
5BA 
MASSJTREA$TTK V241.
 
5BA 
BAERMPREA$MECG B030E
BAERMPREA$MECG B030E
DEROSLO
DEHAJMAV V249
[Vorige periode]Overzichtspagina[Volgende periode]