klasrooster oktober 2018: Klasrooster Individueel lesrooster AfdrukKlas, 5BA  (+5BCV)
5BA  (+5BCV)Klastitularis: Verbrugghe L.
1e uur2e uur3e uur4e uur5e uur6e uur7e uur8e uur
Maandag
VERBLTREA$TECB070
 
5BA 
VERBLTREA$TECB070
 B077
 
5BA 
DPRAKLOJ 
 
5BA5BCVlo
DECLDGODB154
 
5BA5BCVgod 
DVALITREA$TECV223.
DVALITREA$ALDSV223.
 
5BA 
TURPBNEDA112.
 
5BA5BCVned 
MASSJTREA$TECB077
Dinsdag
VERBLPREA$MOTGB077
 
5BA 
VERBLPREA$MOTGB077
 
5BA 
VERBLPREA$MOTGB077
 
5BA 
VERBLPREA$MOTGB077
 
5BA 
VERBLPRECB070
 
5BA 
VERBLPRECB070
 
5BA 
COTTVPREA$MECGB030E
COTTVPREA$MECGB030E
Woensdag
VERBLPREA$MECGB077
 
5BA 
VERBLPREA$MECGB077
 
5BA 
VERBLPREA$MECGB077
 
5BA 
VERBLPREA$MECGB077
 
5BA 
    
Donderdag
MEERPMAVV122.
 
5BA5BCVmav 
DPRAKLOJ 
 
5BA5BCVlo
VERBLPREA$MECGB077
 
5BA 
VERBLPREA$MECGB077
 
5BA 
KINDJTREA$TTKV242.
 
5BA 
KINDJTREA$TTKV242.
 
5BA 
VERBLPREA$MOTGB078
VERBLPREA$MOTGB078
Vrijdag
MASSJTREA$TECB077
MASSJTREA$TECB077
DVALIPREA$ELEGB085ou
 
5BA 
DVALIPREA$ELEGB085
 
5BA 
MEERPMAVA115.
 
5BA5BCVmav 
TURPBNEDA115.
 
5BA5BCVned 
NOLLLENGV111.
 
5BA5BCVeng 
DECLDGODV111.
 
5BA5BCVgod 
[Vorige periode]Overzichtspagina[Volgende periode]