Leerkrachtrooster: 6EOt, van 27-08-2001 t/m 02-09-2001 ( afdrukdatum 20-03-2021 )
6EOt  (+6At)Klastitularis: Malengier J-P
1e uur2e uur3e uur4e uur5e uur6e uur7e uur8e uur
Maandag
BREYPSTA D320
BREYPSTA D320
BREYPUVM$IT D320
BREYPUVM$IT D320
LAGRSUVM$PAUT D210
LAGRSUVM$PAUT D210
IMBOSAAR V122.
 
6At6EOtAAR 
CAESMGOD V124.
 
6At6EOtGOD 
Dinsdag
LAGRSUVM$PAUT D220.
VLERPENG V008
 
6AtEOtENG 
VQUIJUVM$CELO C232
VQUIJUVM$CELO C232
PAUWLGES A115.
 
6At6EOtGES 
MEIJIFRA A115.
 
6At6EOtFRA 
MALEJREA$ANL OLC1
 
5EOt6EOt 
MALEJREA$ANL OLC1
 
5EOt6EOt 
Woensdag
BREYPREA$DIT D320
 
5EOt6EOt 
BREYPREA$DIT D320
 
5EOt6EOt 
NOPPBLO 
 
6At6EOtLO
MEIJIFRA A115.
 
6At6EOtFRA 
    
Donderdag
VDVERREA$ANL D320
 
5EOt6EOt 
VDVERREA$ANL D320
 
5EOt6EOt 
MALEJUVM$IT D310
MALEJUVM$IT D310
BREYPREA$DIT D320
 
5EOt6EOt 
BREYPREA$DIT D320
 
5EOt6EOt 
VQUIJUVM$CELO D310
VQUIJUVM$CELO D310
Vrijdag
MORTPNED V245.
 
6At6EOtNED 
VQUIJUVM$CELO C232
MORTPNED V245.
 
6At6EOtNED 
CAESMGOD V245.
 
6At6EOtGOD 
NOPPBLO 
 
6At6EOtLO
VLERPENG V114
 
6AtEOtENG 
DUYCTWIS V247.
 
6At6EOtWIS 
DUYCTWIS V247.
 
6At6EOtWIS 
[Vorige periode]Overzichtspagina[Volgende periode]