Klasrooster: Klasrooster Individueel lesrooster AfdrukKlas, 6BCV  (+6BL)
6BCV  (+6BL)Klastitularis: Desander P.
1e uur2e uur3e uur4e uur5e uur6e uur7e uur8e uur
Maandag
DESAPPRCS$SAN B190C
 
6BCV 
DESAPPRCS$SAN B190C
 
6BCV 
DESAPPRCS$C.V. B190C
 
6BCV 
DESAPPRCS$C.V. B190C
 
6BCV 
HUYSBPREL B117.
HUYSBPREL B117.
DESAPTRCS$TEC B119.
DVOGKLOJ 
 
6BL6BCVlo
Dinsdag
DESAPTRCS$TTK V225.
DESAPTRCS$TTK V225.
COTTVPRCS$CONS B030A
 
6BCV 
COTTVPRCS$CONS B030A
 
6BCV 
ZAMABGOD V111.
 
6BL6BCVgod 
PAUWLMAV A115.
 
6BL6BCVmav 
DESAPSTA B190S
 B119.
 
6BCV 
DESAPSTA B190S
 B119.
 
6BCV 
Woensdag
VAERJPRCS$SAN B190S
 
6BCV 
VAERJPRCS$SAN B190S
 
6BCV 
VAERJPRCS$SAN B190S
 
6BCV 
VAERJPRCS$SAN B190S
 
6BCV 
    
Donderdag
VAERJTRCS$TEC B051
VAERJTRCS$TEC B051
ZAMABGOD V111.
 
6BL6BCVgod 
DECOLENG V219.
 
6BL6BCVeng 
SWAEWNED V243.
 
6BL6BCVned 
HUYSBTRCS$ELE B117.
DESAPPRCS$C.V. B190C
 
6BCV 
DESAPPRCS$C.V. B190C
 
6BCV 
Vrijdag
DVOGKLOJ 
 
6BL6BCVlo
HUYLITHE V124.
 
6BL6BCVthe 
SWAEWNED A113.
 
6BL6BCVned 
PAUWLMAV A115.
 
6BL6BCVmav 
DESAPTRCS$TEC B119.
DESAPTRCS$TEC B119.
DESAPPRCS$C.V. B190C
 
6BCV 
DESAPPRCS$C.V. B190C
 
6BCV 
[Vorige periode]Overzichtspagina[Volgende periode]