klasrooster oktober 2018: Klasrooster Individueel lesrooster AfdrukKlas, 6BL  (+6BCV)
6BL  (+6BCV)Klastitularis: Cottignies V.
1e uur2e uur3e uur4e uur5e uur6e uur7e uur8e uur
Maandag
MABBMPRLC$CONSB030T
 
5BL6BL 
MABBMPRLC$CONSB030T
 
5BL6BL 
COTTVPRLC$CONSB030E
 B030T
 
5BL6BL 
COTTVPRLC$CONSB030E
 B030T
 
5BL6BL 
COTTVPRLC$CONSB030T
 B030E
 
5BL6BL 
COTTVPRLC$CONSB030T
 B030E
 
5BL6BL 
COTTVTRCS$TECB032.
 
6BL 
DPRAKLOJ 
 
6BL6BCVlo
Dinsdag
WILLKPRAMB002.
WILLKPRAMB002.
COTTVPRLC$CONSB030T
 B030E
 
5BL6BL 
COTTVPRLC$CONSB030T
 B030E
 
5BL6BL 
COTTVTRCS$TECB032.
 
6BL 
COTTVTRLC$TECB032.
 
6BL 
PAUWLMAVA115.
 
6BL6BCVmav 
ZAMABGODV111.
 
6BL6BCVgod 
Woensdag
MABBMPRLC$CONSB030T
 B022
 
5BL6BL 
MABBMPRLC$CONSB030T
 B022
 
5BL6BL 
TURPBNEDV246.
 
6BL6BCVned 
DPRAKLOJ 
 
6BL6BCVlo
    
Donderdag
COTTVSTAB032.
 STAB030T
 
6BL 
COTTVSTAB032.
 STAB030T
 
6BL 
VEECGTRLC$TTKV223.
 
6BL 
VEECGTRLC$TTKV223.
 
6BL 
HUYLITHEA114.
 
6BL6BCVthe 
VEECGPRLC$MONTB001A
 
5BL6BL 
VEECGPRLC$MONTB001A
 
5BL6BL 
VEECGTRLC$TTKV223.
Vrijdag
DECOLENGB185
 
6BL6BCVeng 
PAUWLMAVA115.
 
6BL6BCVmav 
ZAMABGODV111.
 
6BL6BCVgod 
TURPBNEDV123.
 
6BL6BCVned 
VEECGTRLC$TMECV120.
MABBMTRLC$TECB032.
 
6BL 
MABBMPRLC$CONSB022
 B030T
 
5BL6BL 
MABBMPRLC$CONSB022
 B030T
 
5BL6BL 
[Vorige periode]Overzichtspagina[Volgende periode]