klasrooster oktober 2018: Klasrooster Individueel lesrooster AfdrukKlas, 4BMb
4BMbKlastitularis: Eeckhout C.
1e uur2e uur3e uur4e uur5e uur6e uur7e uur8e uur
Maandag
VEECGPVPR$CONSB022
VSTECPVPR$VORMB090T
 
4BMa4BMb 
VEECGPVPR$CONSB022
VSTECPVPR$VORMB090T
 
4BMa4BMb 
VEECGPVPR$CONSB022
DRYCSPVPR$VORMB090T
 
4BMa4BMb 
DRYCSPVPR$VORMB090T
VEECGPVPR$CONSB022
 
4BMa4BMb 
VSTECTINV225.
DLIECMAVV245.
VSTECTVOT$MECV121.
HUYSBTVTO$TECB112
Dinsdag
EECKCPVPR$CONSB030E
 B030A
 
4BMa4BMb4BMc 
EECKCPVPR$CONSB030E
 B030A
 
4BMa4BMb4BMc 
EECKCTVOT$TECB032.
EECKCTVOT$TTKV223.
VDBOPPRATB042
PRUVMPRATB041
 
4BMb 
VDBOPPRATB042
PRUVMPRATB041
 
4BMb 
VSTECTVOT$TECB095
VACKWLOJ
Woensdag
VEECGPVPR$MONTB001A
DIERGPVPR$MONTD030
 
4BMa4BMb 
VEECGPVPR$MONTB001A
DIERGPVPR$MONTD030
 
4BMa4BMb 
VEECGPVPR$MONTB001A
DIERGPVPR$MONTD030
 
4BMa4BMb 
EECKCTVOT$TTKV224.
    
Donderdag
VACKWLOJ
DLIECMAVV112.
CLAEAGODV114
TURPBNEDV122.
MEERPFRAA112.
MEERPFRAA112.
HUYSBPRMC$INSTB117.
 
4BMb 
HUYSBPRMC$INSTB117.
 
4BMb 
Vrijdag
DLANYWISV219.
TURPBNEDV219.
CLAEAGODV114
DLANYWISA113.
VSTECPVPR$VORMB095
DRYCSPVPR$VORMB090D
 B090T
 B090F
 
4BMa4BMb4BMc 
VSTECPVPR$VORMB095
DRYCSPVPR$VORMB090D
 B090T
 B090F
 
4BMa4BMb4BMc 
VSTECPVPR$VORMB095
DRYCSPVPR$VORMB090D
 B090T
 B090F
 
4BMa4BMb4BMc 
VSTECPVPR$VORMB095
DRYCSPVPR$VORMB090D
 B090T
 B090F
 
4BMa4BMb4BMc 
[Vorige periode]Overzichtspagina[Volgende periode]