klasrooster oktober 2018: Klasrooster Individueel lesrooster AfdrukKlas, 4BMa
4BMaKlastitularis: Vansteenkiste C.
1e uur2e uur3e uur4e uur5e uur6e uur7e uur8e uur
Maandag
VAERJPVPR$KOWAB190S
 
4BMa4BMb 
VAERJPVPR$KOWAB190S
 
4BMa4BMb 
VAERJPVPR$KOWAB190S
 
4BMa4BMb 
VAERJPVPR$KOWAB190S
 
4BMa4BMb 
TURPBNEDV220.
VSTECTINV225.
VACKWLOJ
CLAEAGODV114
Dinsdag
DRYCSPVPR$VORMB090F
VAERJPVPR$KOWAB190S
 
4BMa4BMb4BMc 
VAERJPVPR$KOWAB190S
DRYCSPVPR$VORMB090F
 
4BMa4BMb4BMc 
CLAEAGODV114
DLIECMAVV221.
MEERPFRAV171.
DSCHBWISV171.
MEERPFRAV221.
VSTECTVOT$TECB095
Woensdag
EECKCPVPR$CONSB030A
 B030E
 
4BMa4BMb 
EECKCPVPR$CONSB030A
 B030E
 
4BMa4BMb 
EECKCPVPR$CONSB030A
 B030E
 
4BMa4BMb 
DLIECMAVC205
    
Donderdag
VDBOPPRATB042
VDORRPRAT 
 
4BMa 
VDBOPPRATB042
VDORRPRAT 
 
4BMa 
EECKCPVPR$ENKRB117.
EECKCPVPR$ENKRB117.
HUYSBTVTO$TECB117.
MABBMTVTO$TECB032.
DRYCSTVOT$TTKV223.
VACKWLOJ
Vrijdag
VSTECTRMC$MECV120.
DRYCSTVOT$TTKV225.
TURPBNEDA112.
DSCHBWISA112.
COUSCPVPR$MONTB004
VSTECPVPR$VORMB095
 B090D
 B090T
 
4BMa4BMb4BMc 
COUSCPVPR$MONTB004
VSTECPVPR$VORMB095
 B090D
 B090T
 
4BMa4BMb4BMc 
COUSCPVPR$MONTB004
VSTECPVPR$VORMB095
 B090D
 B090T
 
4BMa4BMb4BMc 
COUSCPVPR$MONTB004
VSTECPVPR$VORMB095
 B090D
 B090T
 
4BMa4BMb4BMc 
[Vorige periode]Overzichtspagina[Volgende periode]