Klasrooster 2017-2018 Definitief: Klasrooster Individueel lesrooster AfdrukKlas, 3Et
Klasrooster 2017-2018 Definitief
3EtKlastitularis: Hamelinck Y.
1e uur2e uur3e uur4e uur5e uur6e uur7e uur8e uur
Maandag
HAMEYI&R$INSC030
HAMEYI&R$INSC030
VHUYTGODC123
VRMEBELELC123
VRMEBELELC123
DEMEMTFYB101.
COCQDI&R$INSD110
COCQDI&R$INSD110
Dinsdag
HAMEYI&R$TECD120
HAMEYI&R$TECD120
DHAEJNEDV119
SUSTMENGV119
SUSTMENGV119
VERSSFRAV119
DLANYINFV223.
VERSSFRAV219.
Woensdag
WEGSEAARV122.
VHUYTGODV124.
SCHAIGESC101.
DPRAKLOJ
    
Donderdag
HAMEYI&R$INSC030
HAMEYI&R$INSC030
DLANYWISC123
HAMEYI&R$TECD110
VRMEBELELC231
VRMEBELELC231
DHAEJNEDC203
DHAEJNEDC203
Vrijdag
VMELGI&R$TTKOLC1
VMELGI&R$TTKOLC1
DPRAKLOJ
DHAEJNEDV112.
DLANYWISC123
DLANYWISC123
VHOUSI&R$PRATD141
VHOUSI&R$PRATD141
[Vorige periode]Overzichtspagina[Volgende periode]