Klasrooster: Klasrooster Individueel lesrooster AfdrukKlas, 1SBc
1SBcKlastitularis: Ducatteeuw F.
1e uur2e uur3e uur4e uur5e uur6e uur7e uur8e uur
Maandag
LIBBLWIS B152
NELLWLOJ
DUCAFLERENl&l B152
SENGLMAV B152
DUCAFNAT B152
VHUYTNED B152
VHUYTNED B152
 
Dinsdag
VDBSETCN$E C131
VDBSETCN$E C131
DLIECFRA B152
VHUYTNED B152
BOSREBEELD B257
BOSREBEELD B257
LIBBLWIS B152
 
Woensdag
VHUYTNED B152
BOSREGOD B152
CORNFTCN$M D040
CORNFTCN$M D040
    
Donderdag
SENGLMAV B152
VANATMUZIEK B156
DEHAAENG B152
VHUYTNED B152
COOPNICT V225.
LIBBLWIS B152
BOSREGOD B152
 
Vrijdag
DUCAFNAT B152
NELLWLOJ
DLIECFRA B152
SENGLMAV B152
DUBUJTCN$H B165
DUBUJTCN$H B165
LIBBLWIS B152
 
[Vorige periode]Overzichtspagina[Volgende periode]