Industriële wetenschappen

U bent hier

Industriële wetenschappen is een breed vormende richting. Het is de richting die je voorbereidt op de opleiding industrieel ingenieur. Zes op de tien leerlingen kiezen deze opleiding na IW. Maar Je kan ook andere wegen uit. Hieronder zie je een overzicht van de verschillende mogelijkheden.

Klik op de verschillende richtingen. Je komt meer te weten over de inhoud van de richting, de slaagcijfers, de ervaringen van leerlingen.

Inhoud opleiding

In de opleiding industrieel ingenieur worden verschillende aspecten van de techniek diepgaand doorgrond. De klemtoon van de opleiding ligt op het vertalen van wetenschappen en polyvalente technologie naar oplossingen om complexe technologische systemen te ontwerpen, te ontwikkelen, te analyseren, toe te passen, te sturen. De student maakt gebruik van de nieuwste technologieën.

In de meeste hogescholen krijgen alle studenten bij het begin een zeer algemene opleiding. Deze basisvorming omvat: wiskunde, informatica, chemie, (fluïdum)mechanica, thermodynamica, elektriciteit, elektronica, toegepaste fysica, vormanalyse, sterkteleer ... Deze theoretische vakken krijgen hun toepassingen in diverse laboratoria.

Hoge slaagkansen

Industriële wetenschappen is een ideale voorbereiding voor de opleiding industrieel ingenieur. Liefst 73% slaagt in zijn eerste jaar. Daarenboven haalt 10 % minstens 50 studiepunten. Deze leerlingen gaan naar het tweede jaar maar moeten één of twee vakken van het eerste jaar hernemen. Samen studeren dus ruim 80% van de leerlingen uit IW succesvol verder in een opleiding industrieel ingenieur.

Ervaringen van leerlingen

De meeste leerlingen maakten een vlotte overgang naar het hoger onderwijs.

Zo goed als alle leerlingen waren zeer tevreden over de vooropleiding die ze kregen in het VTI Waregem, zeker voor de theoretische vakken. In het hoger onderwijs zijn er wel meer labo-oefeningen. Misschien kan dit ook meer worden toegepast in het secundair. De moeilijkste vakken zijn wiskunde en wetenschappen (chemie en fysica).

Beroepsuitwegen

De industrieel ingenieur is onmisbaar in een bedrijf. Industrieel ingenieurs staan in voor ontwikkeling van nieuwe producten, ze coördineren productieprocessen, voeren controles en opvolgingen uit, nemen technisch- commerciële taken op enz. Uiteraard kunnen industrieel ingenieurs doorgroeien naar leidinggevende functies in bedrijven.

Inhoud opleiding

Er zijn verschillende professionele bacheloropleidingen in de technologie: automatisering, klimatisatie, ICT, elektronica, elektrotechniek, textieltechnologie, bouw, multimedia en communicatietechnologie, industrial management, ... . Deze opleidingen zijn helemaal gericht op de uitoefening van een beroep in een hoogtechnologische omgeving. Daarvoor is nood aan een stevige theoretische basis. Een aantal ondersteunende vakken (wiskunde, wetenschappen en talen) horen hier ook bij.

Hoge slaagkansen

Elf op twaalf leerlingen uit IW haalden 60 studiepunten. Leerlingen uit het 6de IW zijn dus perfect voorbereid op een professionele bachelor in de technologie.

Ervaringen van leerlingen

De leerlingen vinden hun vooropleiding zeer goed. Zeker voor wiskunde en wetenschappen ervaren deze leerlingen een voorsprong ten opzichte van anderen.

De moeilijke vakken zijn meestal de hoofdvakken in deze opleiding. Bijvoorbeeld het vak elektronica in de opleiding elektrotechniek.

Beroepsuitwegen

Bachelors in de technologie hebben een zeer complementair profiel. Het zijn doeners én denkers. Dit wil zeggen dat ze van aanpakken weten (o.a. via stage-ervaringen), maar in het bedrijf nemen ze vaak ook heel wat verantwoordelijkheid op binnen het productieproces. Daarnaast komen bachelors terecht in technisch- commerciële functies, onderzoek, overheidsdiensten, onderwijs, enz.

Inhoud opleiding

Deze opleidingen zijn allemaal beroepsgericht, maar telkens vanuit een zeer degelijke theoretische basis. Bij aanvang van een bacheloropleiding worden theoretische en ondersteunde vakken gegeven. Naar het einde van de opleiding wordt aan de hand van stages, praktijkopdrachten en eindwerken voorbereid op de specifieke uitoefening van het beroep.

Slaagcijfers

Vijf van de zeven leerlingen haalden 60 studiepunten. Dankzij een goede basisvorming kunnen we dus ook voor deze groep opleidingen stellen dat industriële wetenschappen een degelijke vooropleiding is.

Ervaringen van leerlingen

De opleidingen sluiten niet onmiddellijk aan op industriële wetenschappen. Er wordt ook vaak op een andere manier gewerkt. Dit is voor een stuk een aanpassing maar de meeste leerlingen zijn toch zeer tevreden over IW als vooropleiding.

Beroepsuitwegen

Professionele bachelors zijn specifieke opleidingen die vaak leiden tot een bepaald beroep. Voorbeelden zijn leraar, verpleegkundige, maatschappelijk werker, boekhouder, enz. Door zijn grote kennis van zaken wordt de bachelor ingezet in functies met verantwoordelijkheid. De bachelor is meestal verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van opdrachten. In veel functies moet worden samengewerkt en soms moet ook leiding gegeven worden.

Inhoud opleiding

De opleiding burgerlijk ingenieur beoogt zowel een grondige wetenschappelijke vorming als een hoogstaande technologische vorming. De bachelorjaren zijn gericht op een brede algemene basisvorming (wiskunde, fysica, scheikunde...) en een beginnende specialisatie binnen de gekozen afstudeerrichting. Hierbij heeft men oog voor technische toepassingen. In enkele universiteiten worden ook cursussen economie, wijsbegeerte of psychologie aan het programma toegevoegd.>

Het programma bevat technisch-wetenschappelijke vakken: architectuur, bouwkunde, chemie, computerwetenschappen, elektrotechniek, materiaalkunde, mijnbouw, natuurkunde, werktuigkunde... Deze masteropleiding leidt tot de beroepstitel van burgerlijk ingenieur.

Wie aan de opleiding ingenieurswetenschappen wil beginnen, heeft in het secundair onderwijs bij voorkeur een richting met ten minste 6 uur wiskunde gevolgd. Bovendien wordt verwacht dat je beschikt over een stevige basiskennis van en belangstelling voor de andere positieve wetenschappen. Om te weten of je klaar bent voor deze studie kun je bij de universiteiten een online test doen om je niveau in te schatten.

Slaagcijfers

Burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur architect werd door 4 leerlingen gekozen. Twee van hen haalden 60 studiepunten.

Ervaringen van leerlingen

De leerlingen waren tevreden over hun voorkennis voor wiskunde en de technologische vakken. Onder andere wiskunde (lineaire algebra en analyse), informatica en architectuurgeschiedenis zijn de moeilijke vakken. De hoge studiedruk en het vele blokwerk was voor deze leerlingen toch een grote uitdaging.

Beroepsuitwegen

Anders dan bij industrieel ingenieur richt de opleiding burgerlijk ingenieur zich ook op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Naast tewerkstelling in verschillende industriële settings komen burgerlijk ingenieurs ook terecht in (innovatief) onderzoek. Hij/zij wordt ingezet bij veeleisende en complexe opdrachten.

Inhoud opleiding

Naast de opleiding industrieel ingenieur zijn er een aantal andere academische bachelors aan de hogeschool. Bijvoorbeeld: artistieke opleidingen, opleidingen binnen de architectuur, toegepaste talen, kinesitherapie, enz. Deze opleidingen kennen dezelfde structuur als de universitaire opleiding: drie bachelorjaren en één of meer masterjaren. De opleidingen bestaan uit een grondige uitdieping van wetenschap, kunst of taal. Anders dan de universitaire opleiding wordt de focus gelegd op toepasbaarheid.

Slaagcijfers

Drie leerlingen studeerden een academische niet technologische bachelor aan de hogeschool. Ze slaagden alle drie. Twee van hen studeerden biowetenschappen. De andere leerling volgde architectuur. Voor deze richtingen zijn IW een degelijke vooropleiding omwille van de technologie en de sterke wetenschappelijke basis.

Ervaringen van leerlingen

De leerlingen waren zeer tevreden over hun vooropleiding. Binnen architectuur bleek vooral het vak kunstgeschiedenis een zware dobber. In biowetenschappen waren leerlingen vooral tevreden over hun voorkennis wiskunde en wetenschappen, terwijl ze het wat moeilijker hadden met biologie.

Beroepsuitwegen

Zoals al aangegeven zijn deze masters specialisten in hun vakgebied. Met deze vakkennis kunnen ze ingezet worden voor veeleisende functies.

Inhoud opleiding

Aan de universiteit leer je een specifieke wetenschapstaal en een uitgebreid begrippenkader. Je krijgt een overzicht van belangrijke stromingen, theorieën en denkmodellen. Je leert hoe je een eigen onderzoeksmethodologie en -techniek gebruikt. Je maakt ook kennis met een aantal hulpwetenschappen.

Slaagcijfers en ervaringen

Twee leerlingen volgden een academische bachelor aan de universiteit. Deze keuze is dus eerder uitzonderlijk. Eén van hen was geslaagd, de andere niet. Deze opleidingen zijn niet evident en vragen een goede werkhouding

Beroepsuitwegen

Academische bachelors aan de universiteit zijn niet onmiddellijk gericht op één specifiek beroep. Tewerkstelling kan dan ook in tal van domeinen.