Directieteam

U bent hier

 

Het dagelijks beleid van VTI en VTI 2 is in handen van een directieteam dat op zeer regelmatige tijdstippen overleg pleegt. Daarnaast is maandelijks een campusoverleg met de collega’s van VIBSO (het buitengewoon onderwijs) en CVO Miras (het volwassenonderwijs)

Het team van VTI-VTI2 bestaat uit Rik Desmet, Joachim Archie, Filip Vanhauwaert, Natalie Coopman en Luc Dekiere.

Door formeel en informeel overleg probeert het team te komen tot consensus om zo, vanuit een gezamenlijk standpunt, het beleid van de school verder uit te tekenen. Een permanente kwaliteitszorg is voor het team onontbeerlijk voor het bieden van goed onderwijs.

Daarom formuleert het team elk jaar een aantal directiedoelstellingen:

 

 

Directiedoelstellingen  VTI

Het kwaliteitshandboek gebruiksvriendelijker maken

We stellen we vast dat gebruikers en zeker nieuwe medewerkers moeilijk hun weg vinden in het kwaliteitshandboek. Het handboek staat sinds dit schooljaar op een nieuwe server. Deze Server biedt meer functionaliteit. We willen het handboek gebruiksvriendelijker maken. We behouden de bestaande structuur maar verouderde bestanden moeten gearchiveerd worden. Daarnaast willen we op zoek gaan naar eenvoudigere zoekfuncties. (trefwoorden)

Q-team: De vakwerkgroepen zetten in op kwaliteit

Na het traject vorig jaar met informatie over OK en identiteitsbevraging willen we het ‘OK’ verder implementeren via de pedagogische studiedag en op de klasvloer via de vakgroepwerking en de afdelingen

Het project duaal leren wordt verder uitgebreid in het 7e jaar BSO

Na een succesvol geëvalueerd proefproject in de richting elektrotechnicus willen we het organisatiemodel van duaal leren verder uitrollen in alle richtingen van het zevende jaar BSO in de afdeling mechanica-elektriciteit

  • Programmatieaanvraag
  • Participatie-organen
  • Vorming trajectbegeleiders
  • Opzetten samenwerkingsverbanden met bedrijven

 

Vernieuwing secundair onderwijs

Verder implementatie van de herstructurering

  • Opvolging – evaluatie – bijsturing nieuwe leerplannen eerste jaar met bijzondere aandacht voor het leerplan ICT, remediëring wiskunde in 1ST, remediëring Frans in 1SWW, de uitdieping wiskunde en natuurwetenschappen in SWW en de verder uitwerking van de focus technologie.
  • Organisatie basisopties 2e jaar. Nieuwe leerplannen in 2 jaar – nieuwe lessentabel - afstemming binnen SG.
  • Implementatie digitale leerplantool LLinkid van katholiek onderwijs (enkel bij performante integratie met digitale agenda Schoolware

 

We blijven investeren in onze infrastructuur 

Dit schooljaar investeren we opnieuw fors in de afdelingen oa robotarm in mechanica, kantlijmmachine in hout). De speelplaats C werd heraangelegd. Dit moet verder gefinaliseerd worden (oa belijning, bouwen tribune)

Er is nood aan een nieuwe organisatie van het restaurant na uitbreiding

Dit schooljaar gaan alle leerlingen eten om 12u eten. Hiervoor wordt de capaciteit uitgebreid met een nieuw restaurant(ca 1000 warme maaltijden tussen 12 en 13u).Hiervoor moeten we investeren in nieuwe materialen en meubilair. De organisatie voor het opvoedend-, keuken- en dienstpersoneel wordt geoptimaliseerd.


Gemeenschappelijke directiedoelstellingen VTI-Vibso

We investeren samen verder in onze infrastructuur

We plannen dit jaar 2 grote infrastructuurwerken en blijven de afdelingen vernieuwen: 

  • Renovatie klooster: uitbreiding internaat (VTI) + dagruimte ABO-werking (VIBSO).
  • Nieuwbouwproject keuken.

 

OV4T9- project

Binnen 2 jaar zal het project op zijn volledige capaciteit draaien. Het inclusie-model vraagt een verder doorgedreven samenwerking: Organisatiemodel: lokalisering – vorming – opvolging – personeelstatuten Structuurmodel: programmatie – groeiende afdeling binnen BUSO-school.

Veiligheid

Na een arbeidsongeval met een leerling zullen de veiligheidsprocedures op elke werkplek verder geactualiseerd worden.