CLB - studietoelage

U bent hier

 

'CLB' of Centrum voor Leerlingenbegeleiding

In samenwerking met de school en de ouders wil het CLB bijdragen tot de optimale persoonlijke en sociale ontplooiing van de leerlingen. De CLB-begeleiders volgen de leerling(e) via de klassenraad, houden contact met leerkrachten en directie, verstrekken informatie over onderwijsrichtingen en verlenen advies en hulp bij vragen over studiekeuze, studiemethode, faalangst, gezondheid, leer- en opvoedingsmogelijkheden. Als leerlingen thuis of op school problemen hebben, willen de CLB-begeleiders, in overleg met de betrokkenen, oplossingen en uitwegen helpen zoeken. Het CLB verwijst, indien nodig, naar andere gespecialiseerde hulpdiensten. Zowel de ouders als de leerlingen kunnen de CLB-medewerkers consulteren in het centrum zelf of tijden de oudercontacten in de school.

Website CLB
Ons CLB-team

 

Studietoelage

Ouders van leerlingen secundair onderwijs die recht hebben op een schooltoelage ontvangen een bedrag dat varieert.
Maar ook de school krijgt extra middelen per kind met schooltoelage! Daarmee kan zij investeren in beter onderwijs dat dichter aanleunt bij de noden van de leerlingen.
Een aanvraag kunt u doen vanaf 1 augustus, ook online. Mocht je moeilijkheden ondervinden bij het invullen van het aanvraagformulier, dan kan je altijd CLB-medewerkster mevrouw Vercauteren contacteren. Een telefoontje naar het CLB Weimeersen op 056 60 23 93 volstaat.

Meer info over schooltoelagen vind je op De Schooltoelage en www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen. Je kan via het nummer 1700 ook (gratis) terecht op de Vlaamse Infolijn.