klasrooster september 2017-2018: Klasrooster Individueel lesrooster AfdrukKlas, 6At
klasrooster september 2017-2018
6AtKlastitularis: Dhont L.
1e uur2e uur3e uur4e uur5e uur6e uur7e uur8e uur
Maandag
MEIJIFRAA112.
SOENEENGA112.
DHONLTREA$TECB154
DHONLTREA$TECB154
DVALISTAB154
DHONLSTAB080
 
6At 
DVALISTAB080
DHONLSTAB080
 
6At 
DHONLPREA$MOTGB080
BOGATPREA$MOTGB080
 
6At 
DHONLPREA$MOTGB080
BOGATPREA$MOTGB080
 
6At 
Dinsdag
NOPPBLOJ
IMBOSAARV122.
SOENEENGV247.
CAESMGODV112.
DHONLTREA$TECB154
KINDJTRECB154
KINDJPRECB070
BOGATPREA$MECGB080
 
6At 
KINDJPRECB070
BOGATPREA$MECGB080
 
6At 
Woensdag
CAESMGODV111.
MEIJIFRAV112.
DUYCTWISV220.
DVALITREA$TECB154
 OLC2
 
6At 
    
Donderdag
DVALITREA$TECOLC1
 B185
 
6At 
DVALITREA$TECOLC1
 B185
 
6At 
DELEFTREA$TECB154
PAUWLGESA115.
COUSCPREA$ELEGB185
DVALIPREA$ELEGB085
 
6At 
COUSCPREA$ELEGB185
DVALIPREA$ELEGB085
 
6At 
DUYCTWISA113.
LIBBJNEDA113.
Vrijdag
DELEFTRAEB154
 
6At 
DELEFTREA$TECB154
DELEFTREA$TECB154
LIBBJNEDV221.
NOPPBLOJ
DUYCTBEBA112.
DELEFPREA$MECGB080
KINDJPRECB070
 
6At 
DELEFPREA$MECGB080
KINDJPRECB070
 
6At 
[Vorige periode]Overzichtspagina[Volgende periode]